Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Metmenys : jaunosios kartos kultūros žurnalas / redaguoja: Vytautas Kavolis
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : [s.n.], 1959-2006
Pastabos:
Paantr.: kūryba ir analizė, Nr. 27 (1974)-Nr. 86 (2006)
Red.: Vytautas Kavolis (vyr. red.), Algirdas Titus Antanaitis, Karolis Drunga, Nr. 10 (1965)-Nr. 23 (1972); Vytautas Kavolis (vyr. red.), Algirdas Titus Antanaitis, Vincas Trumpa, Nr. 24 (1972)-Nr. 25 (1973); Vytautas Kavolis, Nr. 26 (1973)-Nr. 71 (1996); Violeta Kelertienė, Rimvydas Šilbajoris, Nr. 72 (1997)-Nr. 86 (2006)
Leidėjai: Metmenų bendrovė, Nr. 2 (1960)-Nr. 33 (1977); AM & M Publications, Nr. 34 (1977)-Nr. 86 (2006)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 11 11
Kasmetinis, 1959-1964, 2003-2006
Du kartus per metus, 1965-2002
ISSN,ISBN,ISMN:
0543-615X
UDK:
008(73)(=882)(051)
888.2(73)(051)
325.2(73)(=882)(051)
316.346.32-053.6(=882)(051)
Tema:
Amerikos lietuviai - Kultūrinis gyvenimas - Periodika
Amerikos lietuvių literatūra - Periodika
Jaunimas - Kultūrinis gyvenimas - Periodika
Susiję dokumentai:
Metmenys: turinys ir pavardžių rodyklė, Nr. 1/25, 1959/1973; Nr. 26/50, 1973/1985; Nr. 51/71, 1986/1996; Nr. 72/86, 1997/2006
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp(LKA)1742
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai