Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Nebaigtas įrašas

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Wienibe lietuwniku : [laikraštis] / raszitojas D.B.J. Tomaszauckas
Išleidimo duomenys:
Plymouth, Pa. : locnastis J. Paukszczio ir A. Pajaujo, 1886-1921
Pastabos:
Dalis teksto angl.
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Antr. variantai: Vienybe lietuvniku, 1890; Vienybe lietuvininku, 1891, saus. 7 (Nr. 1)-1893, rugs. 13 (Nr. 37); Vienybė lietuvnįkų, 1893, rugs. 20 (Nr. 38)-1910, gruod. 21 (Nr. 51); Vienybė lietuvninkų, 1911, saus. 4 (Nr. 1)-1921, saus. 26 (Nr. 4)
Paantr.: garsas Susywieniimo lietuwniku Amerikie, 1888, lapkr. 21 (Nr. 47)-1889, saus. 9 (Nr. 2); garsas Susywieniimo lietuwniku Amerykie, 1889, saus. 16 (Nr. 3)-gruod. 25 (Nr. 52); garsas Susywienyjmo, 1890, saus. 1 (Nr. 1); garsas Susivienyimo, 1890, saus. 8 (Nr. 2)-kovo 19 (Nr. 12); garsas Susivienyjimo, 1890, kovo 26 (Nr. 13)-gruod. 31 (Nr. 53); literaturos, mokslo ir polytikos nedėlinis laikrasztis, 1891-1898; literaturos, mokslo ir polytikos sanvaitinis laikrasztis, 1899-1907; visuomenes, literaturos ir politikos savaitinis laikraštis, 1908, saus. 1 (Nr. 1)-1918, spal. 30 (Nr. 44)
Metr. paantr.: the weekly : the only Lithaunish newspaper in Plymouth, Pa., 1886, was. 10 (Nr. 1)-liep. 28 (Nr. 25); the weekly : the only Lithuanian newspaper in Plymouth, Pa., 1886, rugpj. 4 (Nr. 26)-gruod. 1 (Nr. 43); the weekly : the only Lithuanian „Newspaper“ in Plymouth, Pa., 1886, gruod. 8 (Nr. 44)-1902, rugs. 17 (Nr. 38); the weekly : the only Lithuanian „Newspaper“ in Plymouth, Pa. : garsas Susywieniimo, 1888, lapkr. 21 (Nr. 47)-1889, gruod. 25 (Nr. 52); nedėlinis laikrasztis : the Lithuanian weekly, 1902, rugs. 24 (Nr. 39)-1907, saus. 2 (Nr. 1)-spal. 2 (Nr. 40), spal. 23 (Nr. 43)-gruod. 18 (Nr. 51); the Lithuanian weekly, 1907, spal. 16 (Nr. 41/42); 1908, saus. 1 (Nr. 1)-1912, birž. 26 (Nr. 26); savaitinis laikraštis : the Lithuanian weekly, 1917, lapkr. 11 (Nr. 28)-1921, saus. 26 (Nr. 4)
Red.: [Augustinas Zeicas], 1886-1888; A. Turskis, 1888, geg. 2 (Nr. 18)-1890, kovo 5 (Nr. 10); J. Andziulaitis, 1890, kovo 12 (Nr. 11)-1891, gruod. 30 (Nr. 52), 1892, saus. 13 (Nr. 2)-geg. 11 (Nr. 19); [Antanas Milukas], 1892, gegužė-1893, spalis; J. Petraitis, 1893, rugs. 6 (Nr. 36)-gruod. 20 (Nr. 51), 1894, saus. 3 (Nr. 1)-1895, birž. 5 (Nr. 23); [Juozas Ališius], 1895, gegužė-spalis; [Jonas Kaunas], 1895, lapkritis-1897, lapkritis; [Petras Mikolainis], 1897, gruodis-1900, 1902, gruodis-1903, rugsėjis; [Vincas Daukšys (antras red.)], 1899-1902; [Jonas Mačys-Kėkštas], 1901-1902; [Pranas Matulaitis (antras red.)], 1902, gruodis-1903, rugsėjis; [Juozas Otas Širvydas], 1903, rugsėjis-1905, 1907, gegužė-1916, 1920, gegužė-1921, saus. 26 (Nr. 4); [Juozas Baltrušaitis], 1905, balandis-1907, gegužė; [Julius Baniulis (red. pavaduotojas)], 1912-1913; [Juozas Gedminas], 1913-1917, rugsėjis; [Pijus Norkus], 1912, rugsėjis-1913, liepa; 1915, liepa-1919, vasaris, rugsėjis-1920, balandis; [Pranas Jonas Purvis], 1919, kovas-rugsėjis; [Vytautas Širvydas], 1917, rugsėjis-1919; [Juozas Danielius], 1919-1920, balandis; [Romualdas Adžgauskas], 1920, kovas-gegužė; [Aleksandras Augūnas], 1920, balandis-1921, saus. 26 (Nr. 4)
Išleid. vieta: Brooklyn, N.Y., 1907, spal. 16 (Nr. 41/42)-1921, saus. 26 (Nr. 4)
Leidėjai: J. Pauksztis, 1886, bal. 14 (Nr. 10)-1887, lapkr. 9 (Nr. 45), lapkr. 23 (Nr. 47)-1897, lapkr. 17 (Nr. 46); [M. Paukštienė], 1886-1897; J.J. Pauksztis & Co., 1897, lapkr. 24 (Nr. 47)-1900, lapkr. 14 (Nr. 46), gruod. 5 (Nr. 49)-1905, kovo 1 (Nr. 9); 1906-1907, spal. 2 (Nr. 40); J.J. Pauksztis, K. Brazys, 1907, spal. 16 (Nr. 41/42)-1913, saus. 15 (Nr. 3); J.J. Pauksztis ir Co. (Inc.), 1913, saus. 22 (Nr. 4)-1920, geg. 26 (Nr. 21); Vienybė Publ. Co., Inc., 1920, birž. 2 (Nr. 22)-1921, saus. 26 (Nr. 4)
Numeracijoje yra klaidų
Su met. turinio r-klėm, 1891-1907
Savaitinis
UDK:
325.2(73)(=882)(054)
Tema:
Amerikos lietuviai - Laikraščiai
Lietuva - Politika ir valdymas - Laikraščiai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai