Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Įrašas be dalykinės informacijos

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Aušrinė : "Lietuvos žinių" priedas prie Nr. … : [žurnalas] / [redaktorius Stasys Šilingas]
Išleidimo duomenys:
[Vilnius] : F. Bortkevičienė, 1910-1914, 1917, 1919-1926, 1931-1933
Apimtis:
23-32 cm
Pastabos:
Paantr.: "Lietuvos žinių" literatūros ir mokslo nemokamas priedas prie Nr. …, [1910], Nr. 2-7, 1911-1914; pažangiosios moksleivijos mėnesinis laikraštis : [žurnalas], 1917, Nr. 1-2/3; socialistinės moksleivijos laikraštis : [žurnalas], 1919-1926; laisvos socialistnės minties žurnalas, 1931-1933; nenurodyta, 1917, Nr. 4/6
Red.: Stasys Šilingas, 1910; Petras Klimas, 1911, Nr. 1-4; S. Mošinskaitė, 1911, Nr. 5; Nr. 13 (1911); 1912-Nr. 25 (1913); J. Žymantienė (ats. red.), Nr. 26-27 (1913); 1914; A. Renkė, 1920, Nr. 3/4; 1921, Nr. 1; Jonas Baronas (ats. red.), 1922, Nr. 1, 2; M. Strimaitis (ats. red.) [fakt. Kazys Boruta], 1923; 1925, Nr. 1/2-6; 1926, Nr. 7/8-9; K. Bubnys (ats. red.), 1925, Nr. 7, 8/9; 1926, Nr. 1-6; L. Gruodis (ats. red.), 1926, Nr. 10; J. Kruopas (ats. red.), 1931; J. Klimavičius (ats. red.), 1932; J. Klimavičius (ats. red.) [fakt. Kazys Boruta], 1933
Red. komisija: [Pranas Dovydaitis, Petras Klimas, Juozas Papečkys, Rapolas Skipitis, Stasys Šilingas], 1910; [Julius Abraitis, Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė, Vladas Bukaveckas, Petras Klimas, Adomas Lastas, Stasys Naginskas, Juozas Papečkys], 1911; [Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė, Vladas Bukaveckas, Romanas Bytautas, Juozas Marcinkus, Juozas Nemeikša, Juozas Papečkys, Rapolas Skipitis, Stasys Šilingas, Antanas Vienuolis], 1912; P. Čerkeliūnas, V. Čiurlionaitė, M. Markauskas, B. Sruoga, J. Žiugžda, 1917, Nr. 1; [Kazys Boruta, Martynas Gudelis, Juozas Lukoševičius, Jonas Norkus], 1931; redaguoja red. komisija, 1917, Nr. 2/3-4/6; 1919; 1920, Nr. 1/2; 1921, Nr. 2
Publikavimo vieta: Maskva, 1917, Nr. 1, 2/3; Voronežas, 1917, Nr. 4/6; Marijampolė, 1919-1926, Nr. 5/6; Kaunas, 1926, Nr. 7/8-10, 1931-1933
Leidėjai: Marijampolės aušrininkų organizacija, 1917, 1919-1920, Nr. 1/2; Aušrininkų centro komitetas, 1920, Nr. 3-1926; studentų socialistų aušrininkų draugija, 1931-1933
Su met. turinio r-klėmis, 1910-1913
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 03 15
Įvairaus dažnumo, 1910-1914; 1917; 1919-1925; 1931; 1932
Mėnesinis, 1926; 1933
UDK:
371.211(474.5)(051)
329.78(474.5)(051)
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, poligrafiniu būdu spausdinti, 1823–1940
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : Dp18

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai