Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Įrašas be dalykinės informacijos

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Policija : mėnesinis laikraštis : [žurnalas] / redaktorius Jonas Danauskas
Išleidimo duomenys:
Kaunas : V[idaus] R[eikalų] M[inisterijos] Piliečių apsaugos departamentas, 1924-1940, 1943-1944, 2004-2008
Apimtis:
24-30 cm
Pastabos:
Paantr.: Lietuvos policijos mėnesinis laikraštis : [žurnalas], 1925, Nr. 5-1928, Nr. 12; Lietuvos policijos dvisavaitinis laikraštis : [žurnalas], 1929, Nr. 1-1940, Nr. 7; policijos, ugniagesybos ir priešlėktuvinės apsaugos organas, 1943, lapkritis-1944, birželis; Lietuvos policijos žurnalas, 2004, Nr. 1(339)-2008, Nr. 24(450)
Metrikos paantr.: Lietuvos policijos laikraštis : [žurnalas], 1935, Nr. 2-1940, Nr. 14(330)
Red.: Jonas Danauskas, 1924, Nr. 1-1925, Nr. 4, 1926, Nr. 7-12; Antanas Jakobas, 1925, Nr. 5-1926, Nr. 6, 1927, Nr. 1, 2; A. Žilinskas, 1927, Nr. 3-9; J. Budrys, 1927, Nr. 10; A. Staškevičius, 1927, Nr. 11-1929, Nr. 15, 17-1930, Nr. 6; V. Sidoravičius, 1929, Nr. 16; J. Navakas, 1930, Nr. 7-1933, Nr. 22; K. Svilas, 1933, Nr. 23-1940, Nr. 12; Viktoras Bručkus, 1940, Nr. 13(329), 14(330); V. Reivytis, 1943, lapkritis-1944, birželis; Kazys Antanas Bileišis, 2004, Nr. 1(339)-2008, Nr. 24(450)
Leista 1924-1940, 1943-1944; 2004-2008
Leidėjai: J. Danauskas, 1925, Nr. 2-4; Piliečių apsaugos departamentas, 1925, Nr. 5-1934, Nr. 8; Policijos sporto klubas, 1934, Nr. 9-1937, Nr. 2; Policijos klubas, 1937, Nr. 3-1940, Nr. 14; [Policijos departamentas], 1943, lapkritis-1944, birželis
Išleid. duom.: Vilnius: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 2004, Nr. 1(339)-2008, Nr. 24(450)
Su met. turinio r-klėmis, 1929-1939
Su suvest. turinio r-kle, 1928
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 11 02
Dvisavaitinis, 1929-1940, 2004-2008
Mėnesinis, 1924-1928, 1943-1944
ISSN,ISBN,ISMN:
1648-9888
UDK:
351.741(474.5)(051)
343(474.5)(051)
Katalogo dalis / kolekcija:
Serija B. D. 1, Poligrafiniu būdu spausdinti periodiniai leid. lietuvių k.
Susiję dokumentai:
Kriminalinės žinios policijai. ISSN 1648-9969
Milicijos žinios. ISSN 1648-9950
Šifras:
Periodikos fondas : Dp2047
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.)
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai