Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Įrašas be dalykinės informacijos

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Vilniaus žinios : pirmasis lietuvių dienraštis / redaktorius išleidėjas Petras Vileišis
Išleidimo duomenys:
Vilnius : P. Vileišis, 1904-1909
Pastabos:
Red.: [Jonas Jablonskis], 1904; [Jonas Kriaučiūnas (fakt. red.)], 1904, gruod. 10 (Nr. 1)-1906, saus. 8 (21) (Nr. 6); [Antanas Smetona], 1904, 1906, gruod. 4(17) (Nr. 271)-1907, bal. 7 (20) (Nr. 79); Petras Vileišis (P. Vileišis), 1904, 1906, liep. 9 (22) (Nr. 147), rugpj. 8 (21) (Nr. 172)-rugpj. 11 (24) (Nr. 175), rugpj. 17 (30) (Nr. 179)-rugpj. 18 (31) (Nr. 180), rugs. 19 (spal. 2) (Nr. 206) 1907, saus. 10 (23) (Nr. 7)-rugs. 11 (24) (Nr. 140); [Povilas Višinskis (fakt. red.)], 1904, gruod. 10 (Nr. 1)-1905, saus. 1 (Nr. 1); [Pranas Klimaitis], 1905, saus. 1 (Nr. 1)-1906, saus. 8 (21) (Nr. 6); Kazys Puida (K. Puida) [fakt. red.], 1905, ruduo - 1906, saus. 9 (Nr. 6), (red. sekretorius), 1906, geg. 31 (birž. 13) (Nr. 115)-birž. 24 (liep. 7) (Nr. 135), rugpj. 8 (21) (Nr. 172)-rugpj. 11 (24) (Nr. 175), rugpj. 17 (30) (Nr. 179)-rugpj. 18 (31) (Nr. 180), rugpj. 26 (rugs. 8) (Nr. 187)-rugpj. 27 (rugs. 9) (Nr. 188), (red.) - 1906, liep. 11 (24) (Nr. 148)-rugpj. 6 (19) (Nr. 171), rugpj. 12 (25) (Nr. 176)-rugpj. 15 (28) (Nr. 178), rugpj. 19 (rugs. 1) (Nr. 181)-rugpj. 25 (rugs. 7) (Nr. 186), rugpj. 29 (rugs. 11) (Nr. 189)-rugs. 17 (30) (Nr. 205), rugs. 20 (spal. 3) (Nr. 207)-lapkr. 3 (16) (Nr. 244), lapkr. 5 (18) (Nr. 246)-1907, saus. 9 (22) (Nr. 6); [Vaižgantas (fakt. red.)], 1906, gruod. 4 (17) (Nr. 271)-1907, bal. 7 (20) (Nr. 79) (Nr. 79); [Stasys Matulaitis], 1907; Jonas Vileišis (fakt. red.), 1907, rugpj. 21 (rugs. 3) (Nr. 123)-rugs. 11 (24) (Nr. 140) (red.), rugs. 12 (25) (Nr.141)-1909; [Mykolas Biržiška], 1908; [Gabrielė Petkevičaitė-Bitė], 1908
Red. nariai: [Gasparas Baltakys, Jurgis Baltrušaitis, Liudas Gira, Juozas Grigaitis, Antanas Rucevičius, Kazimieras Šeškevičius, Jurgis Šlapelis, Jonas Vaitiekūnas], 1904-1906; [Mykolas Biržiška, Stasys Matulaitis, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Jonas Vileišis, Adolfas Vėgėlė], 1907-1909
1907, bal. 8-birž. 19 neišėjo. Nuo 1909, birž. 6 vietoje pradėjo eiti „Lietuvos žinios“
Leidėjai: K. Puida, 1906, liep. 11 (24) (Nr. 148)-rugpj. 6 (19) (Nr. 171); J. Vileišis, 1907, gruod. 21 (saus. 3) (Nr. 224)-1909, vas. [i.e. kovo] 4 (Nr. 44); [Jonas, Vileišis, Stanislovas Matulaitis ir Ko, pasitikėjimo bendrovė] - 1907, rugpj. 21 (rugs. 3) (Nr. 123)-1909, vas. [i.e. kovo] 4 (Nr. 44)
Yra klaidų numeracijoje
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 08 02
Kasdieninis
ISSN,ISBN,ISMN:
1822-2080
UDK:
308(474.5)(054)
070(474.5)
Katalogo dalis / kolekcija:
Serija B. D. 1, Poligrafiniu būdu spausdinti periodiniai leid. lietuvių k.
Šifras:
Bendrieji fondai : Fp7
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai