Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Įrašas be dalykinės informacijos

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Prusu lietuwių balsas : pacziu lietuwiu leidziamas laikrasztis / už redakciją atsako J. Stiglorus
Išleidimo duomenys:
Tilžėje : draugija „Spauda“, įrasz[yta] draug[ija] Tilžėje, 1919-1923
Pastabos:
Paantr.: pacziu lietuwiu leidziamas dienrasztis, 1919, jul. 2 (Nr. 66)-sept. 11 (Nr. 123); 1920, jan. 1 (Nr. 1), jan. 3 (Nr. 2); pacziu lietuwių leidžiamas dienrasztis, 1919, sept. 12 (Nr. 124)-dec. 31 (Nr. 215), 1920, jan. 4 (Nr. 3)-meiji 16 (Nr. 99), 1923; paczių lietuwių leidziamas dienrasztis, 1920, meiji 18 (Nr. 100)-1922, dec. 31 (Nr. 304)
Redaktoriai: M. Anysas, 1920, aug. 20 (Nr. 177)-sept. 4 (Nr. 190); J. Aszmys, 1920, merca 20 (Nr. 54)-merca 31 (Nr. 63), apr. 18 (Nr. 77)-aug. 1 (Nr. 162); D. Balczys (D. E. Balczys), 1920, aug. 3 (Nr. 163)-aug. 19 (Nr. 176), sept. 5 (Nr. 191)-1921, jul. 28 (Nr. 173), jul. 30 (Nr. 175)-okt. 2 (Nr. 230), 1922, jun. 20 (Nr. 140)-aug. 5 (Nr. 180), aug. 19 (Nr. 192)-1923, jan. 4 (Nr. 2), jan. 14 (Nr. 11); A. Baltris, 1919, aug. 26 (Nr. 109)-1920, jan. 21 (Nr. 17); A. Dugnius, 1919, dec. 5 (Nr. 195)-1920, febr. 24 (Nr. 46); E. Jakužaitis, 1919, aug. 26 (Nr. 109)-okt. 9 (Nr. 147); J. Mertinaitis (ats. red.) - 1923, liep. 10 (Nr. 156)-rugpj. 2 (Nr. 176); E. Juozupaitis, 1919, okt. 10 (Nr. 148)-okt. 23 (Nr. 159); W. Petrutis, 1919, okt. 10 (Nr. 148)-dec. 4 (Nr. 194); E. Symonaitytė (ats. red.), 1923, jan. 5 (Nr. 3), apr. 12 (Nr. 83)-apr. 27 (Nr. 96), apr. 29 (Nr. 98)-liep. 8 (Nr. 155), rugpj. 3 (Nr. 177)-gruod. 1 (Nr. 279); O. Skirbstytė (ats. red.), 1923, gruod. 2 (Nr. 280)-gruod. 30 (Nr. 302); J. Stiglorus (J. Stiklorius), 1919, jan. 15 (Nr. 1)-1920, merca 3 (Nr. 53); J. Strangalis, 1921, okt. 4 (Nr. 231)-1922, jul. 22 (Nr. 168), aug. 6 (Nr. 181)-1923, jan. 13 (Nr. 10), jan. 17 (Nr. 12/13)-merca 1 (Nr. 49), merca 3 (Nr. 51)-apr. 11 (Nr. 82); K. Szilalis, 1920, jan. 22 (Nr. 18)-merca 3 (Nr. 53), apr. 1 (Nr. 64)-apr. 17 (Nr. 76); J. Tramiszus, 1920, febr. 25 (Nr. 47)-merca 3 (Nr. 53); D. Walenczius, 1920, merca 20 (Nr. 54)-merca 31 (Nr. 63), apr. 9 (Nr. 69)-1921, jul. 28 (Nr. 173), jul. 30 (Nr. 175)-1922, jun. 18 (Nr. 139); nenurodyta - 1921, jul. 29 (Nr. 174); 1923, merca 2 (Nr. 50), apr. 28 (Nr. 97)
Išleid. vieta: Klaipėda, 1920, apr. 1 (Nr. 64)-1923, gruod. 30 (Nr. 302)
Leidėjai: M. Szlaža, 1920, apr. 1 (Nr. 64)-jun. 16 (Nr. 148); J. Paleikat, 1920, jun. 17 (Nr. 149)-1921, jun. 28 (Nr. 173), jun. 30 (Nr. 175)-1922, jan. 18 (Nr. 15); „Rytas“, 1922, jan. 19 (Nr. 16)-1923, merca 1 (Nr. 49), merca 3 (Nr. 51)-apr. 27 (Nr. 96), apr. 29 (Nr. 98)-gruod. 30 (Nr. 302)
Got. šriftas
Dalis teksto lot. šriftu, 1920-1923
Prie „Prūsų lietuvių balso“ buvo platinamas „Darželis“, 1920, Nr. 1-3.
Toliau leista: Lietuwos keleiwis
Klaidos numeracijoje: 1919, aug. 6 [i.e. 7] (Nr. 93), okt. 28 (Nr. 162 [i.e. 163]), okt. 29 (Nr. 163 [i.e. 164]); 1920, sept. 12 (Nr. 196 [i.e. 197]), sept. 24 (Nr. 206 [i.e. 207]), now. 6 (Nr. 243 [i.e. 244]); du numeriai pažymėti 1920, dec. 12 (Nr. 274), vienas iš jų turėtų būti 1920, dec. 14 (Nr. 275); 1921, febr. 19 [i.e. 20] (Nr. 42), meiji 27 [i.e. 28] (Nr. 121), meiji 28 [i.e. 29] (Nr. 122), okt. 9 (Nr. 235 [i.e. 236]); 1922, sept. 2 [i.e. 24] (Nr. 223); 1923, jun. 5 (Nr. 125/[1]26)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2018 04 04
Kasdieninis, 1919, Nr. 65-1923, Nr. 302
3 kartus per sav., 1919, Nr. 2-64
Įvairaus dažnumo, 1919, Nr. 1
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, poligrafiniu būdu spausdinti, 1823–1940
Susiję dokumentai:
Prūsų lietuwių balsas : [priedas]
„Prusu lietuwiu balso“ priedas
„Prusų lietuwių balso“ priedas
Rytojus
Lietuwos keleiwis
Darželis. - Klaipėda, 1920-1921
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp2574
Periodikos fondas : Fp340

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai