Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Įrašas be dalykinės informacijos

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Žemės ūkis : Žemės ūkio ministerijos žurnalas
Išleidimo duomenys:
Kaunas : Žemės ūkio ministerija, 1925-1944
Apimtis:
23-31 cm
Pastabos:
Paantr.: žemės ūkio mokslo žurnalas : Žemės ūkio rūmų leidinys, 1927-1928; žemės ūkio mokslo žurnalas, 1929-1933; mėnesinis, iliustruotas žemės ūkio žurnalas, 1933; dvisavaitinis, iliustruotas žemės ūkio žurnalas, 1934-1937; mėnesinis iliustruotas žemės ūkio mokslo žurnalas, 1938; mėnesinis iliustruotas žemės ūkio politikos ir mokslo žurnalas, 1939, Nr. 1; žemės ūkio politikos ir mokslo žurnalas, 1939, Nr. 2-1944, Nr. 4
Virš. paantr.: žemės ūkio ministerijos žurnalas : Žemės ūkio ministerijos leidinys, 1925-1928; žemės ūkio žurnalas, 1932, Nr. 1, 4-8, 10-12; žemės ūkio žurnalas : paukščių ūkio numeris I dalis, 1932, Nr. 2; žemės ūkio žurnalas : paukščių ūkio numeris II dalis, 1932, Nr. 3; žemės ūkio žurnalas : sodų ir daržų ūkio numeris, 1932, Nr. 9; dvisavaitinis iliustruotas žemės ūkio žurnalas : cukrinių runkelių numeris, 1935, Nr. 6; žemės ūkio politikos ir mokslo žurnalas, 1939, Nr. 1
Red.: J. Aleksa, 1926; J. Krikščiūnas, 1927, Nr. 1, 3-13/14, 17/18-1939, Nr. 1; Balys Gaidžiūnas, 1939, Nr. 2-1940, Nr. 6, 1941, Nr. 1(210)-1944, Nr. 4; Antanas Musteikis, 1940, Nr. 7/8-1941, Nr. 1(209)
Red. komisija: L Krikščiūnas; J. Mickys; J. Paltarokas; Vl. Tiškus.; V. Vilkaitis, 1938
Išleid. vieta: [Kaunas], 1926, Nr. 1-1927, Nr. 5, 1928, Nr. 1-5, 1929, Nr. 1-10, 1930, Nr. 2-11, 1935, Nr. 17/18, 1936, Nr. 8
Leidėjai: žemės ūkio ministerija, 1926; Žemės ūkio rūmai, 1927-1937, 1939, Nr. 1-1940, Nr. 7/8, 1941, Nr. 1(210)-1942, Nr. 5; Žemės ūkio departamentas, 1938 Žemės ūkio vadyba, 1942, Nr. 6-1944, Nr. 4 , 1938, Nr. 1-10/12; Žemės ūkio komisarijatas, 1940, Nr. 9-10; Žemės ūkio liaudies komisariatas, 1940, Nr. 11-1941, Nr. 1(209), 1942, Nr. 5; Žemės ūkio vadyba, 1942, Nr. 6-1944, Nr. 4
Nebuvo išleista 1941 vasario-rugsėjo mėn.
Iš dalies pakeičia: Žemės ūkis, ISSN 1822-7015
Klaidos numeracijoje: 1937, Nr. 11/12(161 [i.e. 159/160]). 1937, Nr. 13/14(162 [i.e. 161/162])-19/20(168 [i.e. 167/168]). 1938, Nr. 10/12(184 [i.e. 182/184]) (lapkr. 15)
Su metinėmis turinio r-klėmis, 1928, 1930-1937, 1939, 1940. 1938 prie - 1939, Nr. 1
2 kartus per mėn., 1934-1937
Mėnesinis, 1929-1933, 1938-1944
Dvimėnesinis, 1927, 1928
Įvairaus dažnumo, 1925, 1926
URL:
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biDetails.do?libisId=C1B0000620910
ISSN,ISBN,ISMN:
1822-7023
UDK:
63(474.5)(051)
Katalogo dalis / kolekcija:
Serija B. D. 1, Poligrafiniu būdu spausdinti periodiniai leid. lietuvių k.
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai