Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Įrašas be dalykinės informacijos

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Tiesa : Lietuvių rajono R.S.-D.D.P. organas : [laikraštis] / Rusijos social-demokratų darbininkų partija ; [red. kolegija: Gabrielius Liutkevičius, Jadvyga Netupskaitė, Vladas Požėla]
Išleidimo duomenys:
Petrapilis : Lietuvių rajono R.S.D.D.P., 1917-1994
Pastabos:
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Paantr.: R.S.D.D.P. lietuvių rajono organas : [laikraštis], 1917, bal. 14 (Nr. 2)-spal. 20 (Nr. 24); R.S.-D.D.P. lietuvių sekcijų centro biuro Petrapilio lietuvių sekcijos prie P.K. organas : [laikraštis], 1917, spal. 27 (Nr. 25)-gruod. 11 (lapkr. 28) (Nr. 32); R.S.-D.D.P. lietuvių sekcijų Centro biuro ir Petrapilio lietuvių sekcijos prie P.K. organas : [laikraštis], 1917, gruod. 15 (2) (Nr. 33)-1918, kovo 6 (Nr. 16); R.K.P. lietuvių sekcijų centro biuro ir Petrapilio lietuvių sekcijos prie P.K. organas : [laikraštis], 1918, kovo 19 (Nr. 17), kovo 23 (Nr. 18); Rusijos komunistų partijos (bolševikų) Petrapilio lietuvių sekcijos prie P.K. organas : [laikraštis], 1918, kovo 29 (Nr. 19)-bal. 12 (Nr. 21); Rusijos komunistų partijos lietuvių sekcijų Centro Biūro, Petrapilio lietuvių sekcijos ir Maskvos organizacijos organas : [laikraštis], 1918, bal. 18 (Nr. 22)-rugpj. 3 (Nr. 37); Rusijos komunistų partijos lietuvių sekcijų Centro Biuro, Petrapilio ir Maskvos lietuvių sekcijų organas : [laikraštis], 1918, rugpj. 10 (Nr. 38)-gruod. 17 (Nr. 54); Lietuvos komunistų Centro Biuro laikraštis, 1919, lapkritis (Nr. 2)-1920, vasaris (Nr. 1); Lietuvos Komunistinių organizacijų centro biūro organas : [laikraštis], 1920, balandis (Nr. 2)-gegužė (Nr. 3); Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų partijos Lietuvos centro biuro organas : [laikraštis], 1920, birželis (Nr. 6), spalis (Nr. 8); Lietuvos Komunistų partijos Centro biuro organas : [laikraštis], 1920, lapkr. 7 (Nr. 9)-1921, rugpj. 20 (Nr. 6); Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto organas : [laikraštis], 1921, lapkr. 28 (Nr. 7)-1922, vas. 28 (Nr. 22), 1938, saus. 10 (Nr. 1)-spal. 15 (Nr. 17), 1939, birž. 25 (Nr. 9), liep. 10 (Nr. 10); L.K.P. C.K. organas : [laikraštis], 1922, gegužė (Nr. 2(23)), rugpjūtis (Nr. 25/26), 1938, gruod. 10 (Nr. 19)-1939, birž. 1 (Nr. 8); Lietuvos Komunistų partijos C. K-to organas : [laikraštis], 1924, liepa (Nr. 27)-1926, vasaris (Nr. 45); LKP Centro komiteto organas : [laikraštis], 1926, kovas (Nr. 46)-1937, gruod. 10 (Nr. 14), 1938, lapkr. 15 (Nr. 18); LKP CK organas : [laikraštis], 1939, liep. 25 (Nr. 11)-gruod. 5 (Nr. 17); 1940, kovo 15 (Nr. 3); [laikraštis], 1940, saus. 15 (Nr. 1); LK[P] (Kominterno sekcija). CK organas : [laikraštis], 1940, vas. 15 (Nr. 2); LKP CK organas : [laikraštis], 1940, kovo 15 (Nr. 3); vienkartinis leidinys, 1940, birž. 18 [Nr. 1]; darbo žmonių laikraštis : vienkartinis leidinys, 1940, birž. 21 [Nr. 2]; darbo žmonių laikraštis, 1940, birž. 22 (Nr. 3); Lietuvos komunistų partijos CK organas, 1940, birž. 26 (Nr. 6)-rugs. 29 (Nr. 93); Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) CK ir Kauno MK organas, 1940, spal. 1 (Nr. 94)-1941, birž. 22 (Nr. 153), 1942, vas. 1 (Nr. 4)-kovo 15 (Nr. 6); Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) CK organas, 1942, kovo 29 (Nr. 7)-1944, rugs. 13 (Nr. 58); Lietuvos KP(b) CK ir Vilniaus MK organas, 1944, rugs. 14 (Nr. 59)-1945, lapkr. 13 (Nr. 264); Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) Centro Komiteto LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir Liaudies Komisarų Tarybos organas, 1945, lapkr. 14 (Nr. 265)-1946, kovo 24 (Nr. 70); Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) Centro Komiteto, Lietuvos TSR Aukščiausiosios tarybos Prezidiumo ir Ministrų Tarybos organas, 1946, kovo 26 (Nr. 71)-1952, spal. 21 (Nr. 250); Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir Ministrų Tarybos organas, 1952, spal. 22 (Nr. 251)-1957, rugpj. 2 (Nr. 181); Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos organas, 1957, rugpj. 3 (Nr. 182)-1977, vas. 27 (Nr. 49); Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos organas, 1977, kovo 1 (Nr. 50)-1989, gruod. 31 (Nr. 300); Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos laikraštis, 1990, saus. 3 (Nr. 1)-saus. 31 (Nr. 25); Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto laikraštis, 1990, vas. 1 (Nr. 26)-kovo 16 (Nr. 63); Lietuvos komunistų partijos leidinys, 1990, kovo 17 (Nr. 64)-liep. 31 (Nr. 161); nenurodyta, 1990, rugpj. 1 (Nr. 162)-1991, lapkr. 12 (Nr. 220); dienraštis, 1991, lapkr. 13 (Nr. 221)-1993, rugs. 30 (Nr. 190); dienraštis Lietuvai, 1993, spal. 1 (Nr. 191)-1994, birž. 30 (Nr. 127)
Rengėjai: Rusijos komunistų partija (bolševikų), 1918, kovo 19 (Nr. 17)-bal. 12 (Nr. 21); Rusijos komunistų partija, 1918, bal. 18 (Nr. 22)-gruod. 17 (Nr. 54); Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partija, 1919, kovo 16 (Nr. 1)-bal. 13 (Nr. 5); Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partija, 1920, balandis (Nr. 2(4))-spalis (Nr. 8); Lietuvos komunistų partija, 1920, gruod. 25 (Nr. 10)-1922, saus. 1 (Nr. 21); Lietuvos komunistų partija (Kominterno sekcija) (L.K.P. (Kominterno sekcija)), 1922, vas. 28 (Nr. 22)-1940
Red.: Z. Aleksa-Angarietis, 1918, vas. 20 (Nr. 12)-kovo 23 (Nr. 18); [Karolis Didžiulis]; Vincas Kapsukas, 1918, kovo 29 (Nr. 19)-bal. 12 (Nr. 21), 1919, kovo 16 (Nr. 1)-bal. 13 (Nr. 5); [Karolis Požėla], 1920, vasaris (Nr. 1)-vas. 28 (Nr. 22), 1926, vasaris (Nr. 45)-lapkritis (Nr. 53); [Kazys Preikšas]; [Antanas Sniečkus], 1927, sausis (Nr. 1)-1929, gegužė (Nr. 2), 1936, lapkritis (Nr. 5)-1939, lapkritis (Nr. 16); [Ignas Gaška], 1930, rugpjūtis (Nr. 1(72)); [Aizikas Lifšicas], 1934, sausis (Nr. 1)-rugpj. 10 (Nr. 9); [Icikas Meskupas], 1934, rugpjūtis (Nr. 10)-1935, liepa (Nr. 7(23)); [Juozas Garelis], 1935, gruodis (Nr. 8(25))-1936, balandis (Nr. 4); [Chaimas Aizenas], 1940; Mečys Garšva, 1940, birž. 18 [Nr. 1]; Vladas Niunka, 1936-1939, 1940, birž. 21 [Nr. 2]-rugpj. 25 (Nr. 62); [Antanas Petrauskas], 1940; nenurodyta, 1920, lapkr. 7 (Nr. 9)-1922, rugpjūtis (Nr. 25/26), 1924, liepa (Nr. 27)-1930, rugpjūtis (Nr. 1), 1934, sausis (Nr. 1)-1940, kovo 15 (Nr. 3), 1940, rugpj. 26 (Nr. 63)-1941, birž. 22 (Nr. 153), 1942, vas. 1 (Nr. 4)-1949, rugpj. 11 (Nr. 215); J. Karosas (red. pav.), 1951, rugpj. 9 (Nr. 186)-gruod. 30 (Nr. 306), 1955, saus. 1 (Nr. 1)-bal. 7 (Nr. 82); P. Griškevičius (red. pav.), 1955, bal. 8 (Nr. 83)-birž. 12 (Nr. 138), 1955, birž. 21 (Nr. 145)-liep. 29 (Nr. 178), 1955, rugpj. 31 (Nr. 206)-gruod. 25 (Nr. 303); S. Laurinaitis (red. pav.), 1955, birž. 14 (Nr. 139)-birž. 19 (Nr. 144), 1955, liep. 30 (Nr. 179)-rugpj. 30 (Nr. 205), 1955, gruod. 27 (Nr. 304)-1956, saus. 1 (Nr. 1), 1956, kovo 2 (Nr. 53)-kovo 18 (Nr. 66), 1956, bal. 28 (Nr. 100)-geg. 4 (Nr. 103), 1957, saus. 22 (Nr. 18)-kovo 3 (Nr. 53); G. Zimanas, 1949, rugs. 13 (Nr. 216)-1951, rugpj. 8 (Nr. 185), 1952, saus. 1 (Nr. 1)-1954, gruod. 31 (Nr. 310), 1956, saus. 3 (Nr. 2)-kovo 1 (Nr. 52), 1956, kovo 20 (Nr. 67)-bal. 27 (Nr. 99), 1956, geg. 5 (Nr. 104)-1957, saus. 20 (Nr. 17), 1957, kovo 5 (Nr. 54)-1958, birž. 8 (Nr. 129); nenurodyta, 1958, birž. 4 (Nr. 130)-1977, kovo 5 (Nr. 54); A. Laurinčiukas, 1977, kovo 6 (Nr. 55)-1981, gruod. 1 (Nr. 275), 1982, saus. 5 (Nr. 3)-1986, gruod. 21 (Nr. 292), 1987, saus. 23 (Nr. 19)-1988, rugpj. 16 (Nr. 189); H. Savickas (red. pav.), 1981, gruod. 2 (Nr. 276)-1982, saus. 3 (Nr. 2); Mindaugas Barysas, 1986, gruod. 23 (Nr. 293)-1987, saus. 22 (Nr. 18), 1988, rugpj. 20 (Nr. 193)-1988, rugs. 13 (Nr. 212), 1988, spal. 5 (Nr. 230)-1990, saus. 27 (Nr. 22/23), 1990, bal. 10 (Nr. 83)-lapkr. 10 (Nr. 238/239); Antanas Stasiukaitis (red. pav.), 1988, rugpj. 17 (Nr. 190)-rugpj. 19 (Nr. 192), 1988, rugs. 14 (Nr. 213)-spal. 4 (Nr. 229), 1990, saus. 30 (Nr. 24)-bal. 7 (Nr. 81/82), 1990, lapkr. 13 (Nr. 240/241)-gruod. 22 (Nr. 280); Algirdas Strumskis, 1992, kovo 27 (Nr. 60)-bal. 25 (Nr. 80); Domas Šniukas, 1990, gruod. 23 (Nr. 281/282)-1992, kovo 26 (Nr. 59), 1992, bal. 28 (Nr. 81)-1994, birž. 30 (Nr. 127)
Red. komisija: [Zigmas Angarietis, Antanas Bernotas, Vladas Požela], 1917, bal. 14 (Nr. 2); [Vincas Kapsukas, Zigmas Angarietis], 1917, liep. 12 (birž. 29) (Nr. 12)-1918, saus. 18 (Nr. 4(41)); [Zigmas Angarietis, Vincas Kapsukas, Baltrus Matusevičius], 1918, saus. 25 (Nr. 5(42))-bal. 12 (Nr. 21(58)); V. Kapsukas, S. Matulaitis, I. Smolskis, St. Žebrauskas, 1918, bal. 18 (Nr. 22)-geg. 25 (Nr. 27); V. Kapsukas, S. Matulaitis, St. Žebrauskas, 1918, birž. 1 (Nr. 28)-birž. 29 (Nr. 32); V. Kapsukas, S. Matulaitis, 1918, liep. 6 (Nr. 33)-spal. 26 (Nr. 49); redakcijos kolegija, 1918, lapkr. 6 (Nr. 50)-1919, bal. 13 (Nr. 5), lapkritis (Nr. 2)-1922, vas. 28 (Nr. 22); [Aldona Kazanavičienė, Kazys Giedrys, Zigmas Valaitis], 1918, gruod. 6 (Nr. 53(90))-gruod. 17 (Nr. 54(91)); [Aleksandras Jakševičius, Jonas Kovalskis, Karolis Požela], 1919, rugsėjis (Nr. 1)-lapkritis (Nr. 2); [Karolis Požela, Justinas Bartkus, Baltrus Matusevičius], 1920, vasaris (Nr. 1(3)); [Antanas Sniečkus, Karolis Didžiulis, Juozas Stimburys], 1927, sausis (Nr. 1)-1929, gegužė (Nr. 2); [Juozas Bulavas, Antanas Sniečkus, Icikas Meskupas, Vladas Niunka], 1936-1939
Nebuvo leista, 1923, 1931-1933
Publikavimo vietos: Maskva, 1918, bal. 18 (Nr. 22)-gruod. 17 (Nr. 54); Vilnius, 1919, kovo 16 (Nr. 1)-bal. 13 (Nr. 5); [Raseiniai], 1919, [rugs. 27 (Nr. 1)]-1920, birželis (Nr. 6); [Karaliaučius], 1920, rugpjūtis (Nr. 7)-spalis (Nr. 8); Kaunas, 1920, lapkr. 7 (Nr. 9)-1922, vas. 28 (Nr. 22); Kaunas [fakt. Karaliaučius], 1922, gegužė (Nr. 2(23))]; Kaunas [fakt. Smolenskas], 1924, liepa (Nr. 27)-1926, sausis (Nr. 44); [Belshilis], 1922, rugpjūtis (Nr. 25/26); Kaunas, 1926, vasaris (Nr. 45)-1940, kovo 15 (Nr. 3),1941, birž. 22 (Nr. 153); Vilnius, 1919, kovo 16 (Nr. 1)-Nr. 5, 1944, rugpj. 9 (Nr. 28)-1994, birž. 30 (Nr. 127)
Leidėjai: R.S.-D D.P. Lietuvių sekcijų Centro biuras ir Petrapilio lietuvių sekcijos prie P.K., 1917, spal. 27 (14) (Nr. 25)-1918, vas. 15 (Nr. 11); R.S.-D.D.P. lietuvių sekcijų Centro ir Petrapilio biurai, 1918, vas. 20 (Nr. 12)-kovo 6 (Nr. 16); R.K.P. lietuvių sekcijų Centro ir Petrapilio biurai, 1918, kovo 19 (Nr. 17)- kovo 23 (Nr. 18); R.K.P. lietuvių sekcijos Petrapilio biuras, 1918, kovo 29 (Nr. 19)-bal. 12 (Nr. 21); Rusijos komunistų partijos lietuvių sekcijų centro biūras, 1918, bal. 18 (Nr. 22)-gruod. 17 (Nr. 54); L. ir B. K. P. Centro komitetas, 1919, kovo 16 (Nr. 1)-bal. 13 (Nr. 5); lapkritis (Nr. 2); Lietuvos Komunistų Centro biūras, 1920, balandis (Nr. 2)-birželis (Nr. 6); L.K.P. Centro Biuras, 1921, saus. 12 (Nr. 1)-rugs. 20 (Nr. 6); L.K.P.C. k.-tas, 1921, lapkr. 28 (Nr. 7)-1922, vas. 28 (Nr. 22); nenurodyta, 1920, vasaris (Nr. 1), rugpjūtis (Nr. 7)-gruod. 25 (Nr. 10), 1922, gegužė (Nr. 2(23)), rugpjūtis (Nr. 25/26); 1924, liepa (Nr. 27)-1930, rugpjūtis (Nr. 1), 1934, sausis (Nr. 1)-1940, kovo 15 (Nr. 3); Lietuvos jaunimo sąjunga, 1940, birž. 18 [Nr. 1]; LKP (bolševikų) CK : Kauno MK, 1940, spal. 1 (Nr. 94)-1941, birž. 22 (Nr. 153); 1942, vas. 1 (Nr. 4)-kovo 15 (Nr. 6); LKP(b) CK, 1942, kovo 29 (Nr. 7)-1944, rugs. 13 (Nr. 58); Lietuvos KP(b) CK : Vilniaus MK, 1944, rugs. 14 (Nr. 59)-1945, lapkr. 13 (Nr. 264); LKP(b) CK : LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas : Liaudies Komisarų Taryba, 1945, lapkr. 14 (Nr. 265)-1946, kovo 24 (Nr. 70); LKP(b) CK : LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas : Ministrų Taryba, 1946, kovo 26 (Nr. 71)-1952, spal. 21 (Nr. 250); LKP CK : Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas : Ministrų Taryba, 1952, spal. 22 (Nr. 251)-1977, vas. 27 (Nr. 49); LKP CK : LTSR Aukščiausioji Taryba : LTSR Ministrų Taryba, 1977, kovo 1 (Nr. 50)-1990, saus. 31 (Nr. 25); LKP CK, 1990, vas. 1 (Nr. 26)-kovo 16 (Nr. 63); LKP, 1990, kovo 17 (Nr. 64)-gruod. 8 (Nr. 266/267); Lietuvos demokratinė darbo partija, 1990, gruod. 11 (Nr. 268/269)-1992, bal. 28 (Nr. 81); Tiesa, 1992, bal. 29 (Nr. 82)-1994, birž. 30 (Nr. 127)
Išsp. rotatoriumi, 1919, lapkritis (Nr. 2), 1937, birž. 15 (Nr. 6)-gruod. 10 (Nr. 14), 1938, saus. 10 (Nr. 1)-spal. 15 (Nr. 17), 1939, geg. 5 (Nr. 6/7)-spal. 15 (Nr. 15), 1940, saus. 15 (Nr. 1)-kovo 15 (Nr. 3)
Numeracijoje yra klaidų
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 09 15
Kasdieninis, 1945-1994
Įvairaus dažnumo, 1940-1944
2 kartus per mėn., 1934, 1937-1939
Kasmetinis, 1930
2 kartus per metus, 1929
Ketvirtinis, 1922, 1924
Dvimėnesinis, 1921, 1927, 1936
Mėnesinis, 1920, 1925-1926, 1928, 1935, 1940
Dvisavaitinis, 1917, Nr. 33-1918, Nr. 19
Savaitinis, 1917, Nr. 1-32, 1918, Nr. 20-1919, Nr. 5
ISSN,ISBN,ISMN:
0233-3147
UDK:
3(474.5)(054)
070(474.5)
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, poligrafiniu būdu spausdinti, 1823–1940
Susiję dokumentai:
Kareivių tiesa
Jaunimo lapelis
Darbininkė-tarnaitė-valstietė
Social-demokratas
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp1
Periodikos fondas : Htp10

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai