Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Įrašas be dalykinės informacijos

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Mokykla ir gyvenimas : Lietuvos mokytojų prof. sąjungos mėnes. laikraštis, skiriamas paidagogijos, mokslo ir mokytojų profesijos reikalams : [žurnalas] / redaktorius St. Brašiškis
Išleidimo duomenys:
Šiauliai : Liet[uvos] mok[ytojų] prof[esinės] sąjungos Centro valdyba, 1920-1941
Apimtis:
23-25 cm
Pastabos:
Paantr.: Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos laikraštis, skiriamas paidagogijos, mokslo ir mokytojų profesijos reikalams : [žurnalas], 1921, Nr. 3-5; Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos laikraštis, skiriamas pedagogijos, mokslo ir mokytojų profesijos reikalams : [žurnalas], 1921, Nr. 6/7-1934, Nr. 12; Lie[uvos] mok[ytojų] profesinės sąjungos organas : [žurnalas], 1935, Nr. 1-1936, Nr. 1; Liet[uvos] mok[ytojų] profesinės draugijos organas : [žurnalas], 1936, Nr. 2-1940, Nr. 4
Virš. paantr.: Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos mėnes. laikraštis, skiriamas pedagogijos, mokslo ir mokytojų profesijos reikalams : [žurnalas], 1921, Nr. 6/7-12; Lietuvos mokytojų prof. sąjungos mėnesinis laikraštis : [žurnalas], 1922-1924; Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos laikraštis : [žurnalas], 1925-1932; 1905-1925 : Lietuvos mokytojų prof. s-gos 20 metų sukaktuvėms paminėti jubiliejinis numeris, 1925, Nr. [5]; 1920-1930 : dešimties metų gyvavimo sukaktuvėms paminėti, 1930, Nr. 6
Red.: A. Busilas, 1921, Nr. 6/7-1923, Nr. 1; (ats. red.) - 1934, Nr. 8/9-1938, Nr. 2; V. Kvieska, 1923, Nr. 2-1929; [Juozas Žiugžda], 1926-1928; J. Geniušas, 1930-1933, Nr. 3; J. Lazauskas, 1933, Nr. 4-1934, Nr. 6/7; Jonas Laužikas, 1938, Nr. 3-1939, Nr. 2; Jurgis Ambraška, 1939, Nr. 3-1940, Nr. 4; [Jonas Murka]
Red. komis.: [Stasys Brašiškis, Antanas Busilas, Jonas Murka], 1920-?; A. Busilas (ats. red.), V. Čižiūnas, A. Tamošaitis, 1934, Nr. 8/9-1937, Nr. 3; A. Busilas (ats. red.), V. Čižiūnas, J. Lazauskas, 1937, Nr. 4-1938, Nr. 1; J. Ambraška, V. Čižiūnas, J. Laužikas, 1938, Nr. 2-1939, Nr. 2; J. Ambraška (ats. red.), V. Čižiūnas, V. Ruzgas, 1939, Nr. 3-1940, Nr. 4
Leidėjai: Liet[uvos] mokytojų prof[esinės] d[raugi]jos valdyba, 1936, Nr. 3; 1937-1940; L[ietuvos] mok[ytojų] prof[esinė] d[raugi]ja, 1936, Nr. 4-11; nenurodyta, 1936, Nr. 12
Publikavimo vieta: Kaunas, 1921, Nr. 6/7-1941, Nr. 19/20
Yra klaidų numeracijoje
Su met. turinio r-kle, 1924, 1926-1929, 1931, 1932, 1934, 1935, 1938, 1939
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 07 16
Mėnesinis, 1920-1921, 1923-1924, 1931-1940
Dvimėnesinis, 1922, 1928-1930
Ketvirtinis, 1925-1927
Katalogo dalis / kolekcija:
Serija B. D. 1, Poligrafiniu būdu spausdinti periodiniai leid. lietuvių k.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : Cp3242
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai