Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Mokykla ir gyvenimas : Lietuvos mokytojų profsąjungos mėnesinis laikraštis, skiriamas paidagogijos, mokslo ir mokytojų profesijos reikalams : [žurnalas] / redaktorius St. Brašiškis
Išleidimo duomenys:
Šiauliai : Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Centro valdyba, 1920-1941
Apimtis:
23-25 cm
Pastabos:
Paantr.: Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos laikraštis, skiriamas paidagogijos, mokslo ir mokytojų profesijos reikalams, 1921, Nr. 3-5; Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos laikraštis, skiriamas pedagogijos, mokslo ir mokytojų profesijos reikalams, 1921, Nr. 6/7-1934, Nr. 12; Lieuvos mokytojų profesinės sąjungos organas, 1935, Nr. 1-1936, Nr. 1; Lietuvos mokytojų profesinės draugijos organas, 1936, Nr. 2-1941, Nr. 19/20
Red.: A. Busilas, 1921, Nr. 6/7-1923, Nr. 1; (ats. red.) - 1934, Nr. 8/9-1938, Nr. 2; V. Kvieska, 1923, Nr. 2-1929, 1926-1928; J. Geniušas, 1930-1933, Nr. 3; J. Lazauskas, 1933, Nr. 4-1934, Nr. 6/7; Jonas Laužikas, 1938, Nr. 3-1939, Nr. 2; Jurgis Ambraška, 1939, Nr. 3-1941, Nr. 19/20
Leidėjai: Lietuvos mokytojų profesinė draugija, 1936, Nr. 4-11; nenurodyta, 1936, Nr. 12; Lietuvos mokytojų profesinės draugijos valdyba, 1936, Nr. 3; 1937-1941, Nr. 19/20
Publikavimo vieta: Kaunas, 1921, Nr. 6/7-1941, Nr. 19/20
Yra numeravimo klaidų
Su met. turinio r-klėmis
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 07 16
Mėnesinis, 1920-1921, 1923-1924, 1931-1940
Dvimėnesinis, 1922, 1928-1930
Ketvirtinis, 1925-1927
UDK:
331.105.44(474.5)(051)
37.091(474.5)(051)
37(474.5)(051)
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, poligrafiniu būdu spausdinti, 1823–1940
Tema:
Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga - Periodika
Profesinės sąjungos - Lietuva - Periodika
Mokymas - Lietuva - Periodika
Pedagogika - Lietuva - Periodika
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : Cp3242

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai