Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Nebaigtas įrašas

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Giedra : lietuvių-katalikų moksleivių organas : mėnesinis laikraštis : [žurnalas] / redaktorius Anicetas M. Linkus
Išleidimo duomenys:
Chicago (Ill.) : [Lietuvių Romos katalikų moksleivių susivienijimas Amerikoje], 1922-1926
Apimtis:
23 cm
Pastabos:
Dalis teksto angl., 1922, Nr. 5, 11; 1923, Nr. 5, 10; 1924, Nr. 3, 5, 10, 11; 1925, Nr. 1, 4, 10, 12; 1926, Nr. 3/4
Red. komisija: Petras Daužvardis, Juozafina Komičiutė, Simanas Rakauskas, Elena Šulčiutė (E. Šulčiutė), K. Urbonavičius, 1922, Nr. 1-8; M.F. Daumantas, Petras Česnulis, Ant. Karužis (A. Karužiškis); Juzė Leonaitė, Jonas Zakulionis (Jonas Zabulionis), 1922, Nr. 9, 11, 12; 1923, Nr. 2, 3, 5, 7; P. Daužvardis, P. Juras, Pranas Juškaitis, A. Knežys, S. Knežys, 1923, Nr. 10; P. Daužvardis, P. Juras, P. Juškaitis, A. Kneižys, 1923, Nr. 11-1924, Nr. 1-8, 12; M. Bagdonas, V. Galnaitė, J. Navickas, J. Pentis, J. Poška, J. Šlikas, 1925, Nr. 2, 3, 5, 7-9
Su met. turinio r-kle, 1922-1925
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 04 04
Mėnesinis
Susiję dokumentai:
Moksleivis
Šifras:
Periodikos fondas : Cp4039
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai