Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Naujoji Lietuva : [laikraštis] / redaktorius-leidėjas Mikolas Januškevičius
Išleidimo duomenys:
Petrogradas : M. Januškevičius, 1915-1918
Apimtis:
24 cm
Pastabos:
Paantr.: Lietuvos socijalistų-liaudininkų partijos Centro komiteto organas, 1917, rugs. 30 (Nr. 28)-1918, vas. 17 (4) (Nr. 5); Lietuvos socialistų liaudininkų partijos organas, 1918, kovo 3 (vas. 18) (Nr. 6)-geg. 1 (Nr. 14); Lietuvos revoliucinių socialistų liaudininkų partijos Centro komiteto organas, 1918, birž. 16 (Nr. 15)-rugs. 18 (Nr. 18); Lietuvos revoliucinių socialistų-liaudininkų partijos laikraštis, 1918, Nr. 19/20
Red.: A. Kėmeklis, 1916, saus. 10 (Nr. 3)-1917, birž. 29 (Nr. 17); nenurodyta, 1918, Nr. 19/20
Red. komis.: P. Balys, J. Čerškus, A. Iešmanta, M. Januškevičius, J. Motiejūnas, A. Sugintas, 1917, lapkr. 11 (Nr. 29)-1918, vas. 17(4) (Nr. 5); P. Balys, A. Čerškus, A. Iešmanta, M. Januškevičius, 1918, kovo 3 (vas. 18) (Nr. 6)-geg. 1 (Nr. 14)
Leid. tipas: laikraštis, 1915, gruod. 22 (Nr. 1)-1918, rugs. 18 (Nr. 18); žurnalas, 1918, Nr. 19/20 (lapkr. 15)
Publikavimo vieta: Maskva, 1918, birž. 16 (Nr. 15)-Nr. 19/20
Leidėjai: bendrovė „Januškevičius ir Ko“, 1916, saus. 10 (Nr. 3)-1917, rugs. 30 (Nr. 28), gruod. 3 (Nr. 32)-1918, geg. 1 (Nr. 14); [Lietuvos revoliucinių socialistų-liaudininkų] partijos Centro komitetas, 1918, birž. 16 (Nr. 15)-Nr. 19/20; nenurodyta, 1917, lapkr. 11 (Nr. 29)-lapkr. 26 (Nr. 31)
Matmenys: 24 cm, 1918, Nr. 19/20
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2018 06 05
Įvairaus dažnumo, 1918
Savaitinis, 1915-1917
UDK:
325.2(470)(=172)(051)
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, poligrafiniu būdu spausdinti, 1823–1940
Tema:
Rusijos lietuviai - Politinė veikla - Periodika
Šifras:
Periodikos fondas : Hp292

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai