Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Naujoji gadynė = The New Era : socializmo teorijos, mokslo ir literatūros iliustruotas mėnesinis žurnalas / redaktorius P. Grigaitis ; redaktoriaus padėjėjai J. Baltrušaitis, L. Pruseika, C.A. Herman, St. Michelson
Išleidimo duomenys:
Philadelphia, Pa. : Lietuvių socialistų sąjunga Amerikoj, 1916-1917
Apimtis:
26-28 cm
Pastabos:
Red.: V. Kapsukas, 1916, Nr. 4-1917, Nr. 4; K. Vidikas, 1917, Nr. 5-10
Red. komis.: J. Baltrušaitis, L. Pruseika, K. Vidikas (red. padėjėjai), 1917, Nr. 1-4; J. Baltrušaitis, L. Pruseika (red. padėjėjai), 1917, Nr. 5-9; J. Baltrušaitis, J.V. Stalioraitis, L. Pruseika (red. padėjėjai), 1917, Nr. 10
Su met. turinio r-kle, 1916
Mėnesinis
UDK:
325.2(73)(=172)(051)
32(73)(=172)(051)
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, poligrafiniu būdu spausdinti, 1823–1940
Tema:
Amerikos lietuviai - Politinė veikla - Periodika
Amerikos lietuviai - Visuomeninis gyvenimas - Periodika
Susiję dokumentai:
Tiesa

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai