Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Nebaigtas įrašas

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Diena : nepriklausomos, pažangios, nepartinės minties dienraštis / atsakomasis redaktorius Vincas Rastenis [fakt. Borisas Dauguvietis]
Išleidimo duomenys:
Kaunas : Č. Buividas, 1929-1939
Pastabos:
Paantr.: nepriklausomos, pažangios, nepartinės minties laikraštis, 1929, geg. 26 (Nr. 42)-1937, spal. 31 (Nr. 44); nepriklausomas visuomenės laikraštis, 1937, lapkr. 7 (Nr. 45)-1939
Red.: [Justas Paleckis (fakt. red.)], 1929, birž. 30 (Nr. 47)-1933, saus. 1 (Nr. 1); J. Šimukėnas (ats. red.), 1930-1933, geg. 14 (Nr. 20); [Petras Tarulis (fakt. red.)], 1933, saus. 8 (Nr. 2)-1939; J. Petrėnas, 1933, geg. 21 (Nr. 21)-1934, gruod. 9 (Nr. 49); M. Petrėnas (ats. red.), 1934, gruod. 16 (Nr. 50)-1939
Nuo 1933, vasario 26 prie „Dienos“ prijungtas „Naujas žodis“
Leid.: „Naujo žodžio“ bendrovė, 1929, birž. 16 (Nr. 45)-1930, rugs. 26 (Nr. 38); 1931, birž. 21 (Nr. 25)-1933, spal. 1 (Nr. 40); Justas Paleckis, 1930, spal. 5 (Nr. 39)-1931, birž. 16 (Nr. 24); J. Petrėnas, 1933, [spal.] 8 (Nr. 41)-1934, saus. 14 (Nr. 2); M. Petrėnas, 1934, saus. 21 (Nr. 3)-1939
Su įdetiniais priedais: Diena Extra telegrama. - 1934, lapkr. 13; Diena Extra telegrama. - 1934, spal. 9; Dienos informacija : [smulkūs skelbimai]. - 1934, Nr. 1(23) (saus. 7)-1939, Nr. 48 (gruod. 17). - Spausdinama laikraščio puslapiuose; Dienos naujienos iš erdvės : [radio programa]. - 1934, Nr. 1 ([kovo 18])-20 ([rugpj. 5]). - Spausdinama laikraščio puslapiuose; Radio programa. - 1934, Nr. 21 ([rugpj. 12])-1939, gruod. 17. - Spausdinama laikraščio puslapiuose
Klaidos numeracijoje: 1933, Nr. 10 [i.e. 9] (vas. 26). 1933, Nr. 27 [i.e. 28] (liep. 8)
Įvairaus dažnumo, 1939, rugs. 17 (Nr.37)-spal. 22 (Nr. 41/42)
Savaitinis, 1929, geg. 26 (Nr. 42)-1939, rugs. 3 (Nr. 36); 1939, lapkr. 19 (Nr. 43/44)-gruod. 17 (Nr. 48)
Kasdieninis, 1929, bal. 7 (Nr. 1)-geg. 23 (Nr. 41)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1B0000874193
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, poligrafiniu būdu spausdinti, 1823–1940

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai