Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Nebaigtas įrašas

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Sandara = The League : liet. savaitraštis : Lithuanian Weekly : [laikraštis]
Išleidimo duomenys:
So. Boston, Mass. : Ateities kooperacijos draugija, Ink., 1918-
Pastabos:
Dalis teksto angl., 1930, vas. 28 (Nr. 9), kovo 14 (Nr. 11), bal. 11 (Nr. 15), birž. 20 (Nr. 25), rugpj. 1 (Nr. 31); 1937, bal. 2 (Nr. 14)-bal. 16 (Nr. 16), bal. 30 (Nr. 18); 1939, gruod. 15 (Nr. 50), gruod. 29 (Nr. 52); 1940, geg. 3 (Nr. 18), geg. 17 (Nr. 20)-birž. 14 (Nr. 23)
Aprašyta pagal 1919, Nr. 1, 20, 41, 46, 49-50, 52; 1920, Nr. 1-48; 1921; 1922; 1923, Nr. 1-10, 12-42, 44-52; 1924-1926; 1927, Nr. 1-16, 18-47, 49, 52; 1928, Nr. 1-46; 1929-1931; 1932, Nr. 1-7, 11, 13, 15-22, 24-25, 27-28, 39-40; 1933, Nr. 28; 1934, Nr. 2-3, 7, 19, 33-34, 36, 39-40, 42-43, 49-50, 52; 1935, Nr. 1, 5-6, 8-9, 12-13, 30, 42-43, 45, 47-50; 1936, Nr. 1-43, 45-51; 1937, Nr. 1-35, 37-52; 1938, Nr. 1-33, 35-52; 1939, Nr. 1-37, 39-52; 1940, Nr. 1-5, 7-16, 18-23, 26
Paantr.: Amerikos lietuvių tautinės Sandaros organas, 1919, saus. 2 (Nr. 1)-1920, bal. 22 (Nr. 17); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros organas = The Lithuanian Weekly, 1920, bal. 29 (Nr. 18)-rugpj. 19 (Nr. 29); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis = The Lithuanian Weekly, 1920, rugpj. 26 (Nr. 30)-gruod. 30 (Nr. 48); 1921; Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis = The Lithuanian Weekly, 1922, saus. 5 (Nr. 1)-1923, lapkr. 15 (Nr. 46); Amerikos lietuvių tautinės sandaros laikraštis : dešimties metų sukaktuvių numeris, 1923, lapkr. 22 (Nr. 47)-1924, saus. 10 (Nr. 2); Amerikos lietuvių tautinės Sandara laikraštis : Lithuanian Weekly, 1924, saus. 3 (Nr. 1)-lapkr. 15 (Nr. 46); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : darbo žmonių laikraštis : Lithuanian Weekly, 1924, lapkr. 22 (Nr. 47)-1926,gruod. 30 (Nr. 52); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : darbo žmonių laikraštis = Lithuanian Weekly, 1927, saus. 6 (Nr. 1)-1928, rugpj. 23 (Nr. 34); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : Lithuanian Weekly, 1928, spal. 12 (Nr. 35)-gruod. 28 (Nr. 46); 1929, saus. 4 (Nr. 1)-1932, rugs. 30 (Nr. 40); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis, 1933, rugpj. 4 (Nr. 28)-1937, bal. 5 (Nr. 10); Lithuanian Newspaper, 1937, kovo 12 (Nr. 11)- 1940, liep. 5 (Nr. 26)
Red.: [Konstantinas Norkus], 1919, saus. 2 (Nr. 1); Kastantas Norkus, 1919, geg. 15 (Nr. 20)-1920, geg. 6 (Nr. 19); V.J. Šliakys (Vincent J. Szliakys), 1920, geg. 13 (Nr. 20)-1924, birž. 26 (Nr. 26); [Nadas Rastenis], 1923; Anthony A. Tulys, 1924, liep. 3 (Nr. 27)-1926, saus. 14 (Nr. 2); [Kazys Paulauskas], 1926, saus. 21 (Nr. 1)-geg. 20 (Nr. 20); K.J. Paulauskas, 1926, geg. 27 (Nr. 21)-1927, kovo 31 (Nr. 13); J. Pronskus, 1927, bal. 7 (Nr. 14)-1928, bal. 19 [i.e. 26] (Nr. 16 [i.e. 17]); Mikas Vaidyla, 1929, birž. 28 (Nr. 26)-1930, vas. 28 (Nr. 9), [1970, saus. 1 (Nr. 1)-1976, liep. 2 (Nr. 8)]; Red. koleg., 1976, rugpj. (Nr. 9)-1978, bal. (Nr. 4); G. J. Lazauskas, 1978, geg. (Nr. 5)-
Gretutinė antr.: The League, 1937, kovo 12 (Nr. 11)-1940, liep. 5 (Nr. 26)
Leid. tipas: laikraštis, [1918, Nr. 17]-1999, Nr. 6; žurnalas, 2000, Nr. 1/2-
Išleid. vieta: Chicago, Ill., 1928, spal. 12 (Nr. 35)-1986, Nr. 10; Addison, Ill., 1986, Nr.11-
Leid.: Amerikos lietuvių tautinė Sandara, 1919, saus. 2 (Nr. 1)-1923, gruod. 27 (Nr. 52); 1928, spal. 12 (Nr. 35)-1932, rugs. 23 (Nr. 39); Michael Narvid, 1932, rugs. 23 (Nr. 39)-rugs. 30 (Nr. 40); The Lithuanian National League of America, 1924, saus. 3 (Nr. 1)-1940, birž. 14 (Nr. 23)
Ateitis. Kaledu priedas. - 1915, gruod. 24 (Nr. 74), d. 2. - 4 p. ; 53 cm
Direct Echoes = Aidai : Facts - Humor - Literature - Gossip - Nevs. - Vol. 1, 1930, may 23 (Nr. 1)-Vol. 11, 1940, juli 5 (Nr. 26). - [1] p. - Spausdinama laikraščio puslapiuose. - Tekstas angl.
Sandaros jubilėjinis priedas. - M. 21, 1934, saus. 12 (Nr. 2), d. [2]. - 4 p. ; 57 cm
Sandaros jubiliejinis priedas. - 1939, gruod. 8 (Nr. 49), d. [2]. - 3 p. ; 56 cm.
Metr. gretutinė antr.: The League, 1919, saus. 2 (Nr. 1)-1940, liep. 5 (Nr. 26)
Metr. paantr.: Amerikos lietuvių tautinės Sandaros organas : The Organ of the Lithuanian National League of America, 1919, saus. 2 (Nr. 1)-1920, saus. 8 (Nr. 2); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : savaitinis laikraštis : The Lithuanian Weekly, 1921, kovo 3 (Nr. 9)-liep. 14 (Nr. 28); savaitinis laikraštis, 1921, liep. 21 (Nr. 29)-1923, gruod. 20 Nr. 51); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : Amerikos lietuvių tautinės Sandaros savaitinis laikraštis, 1923, gruod. 27 (Nr. 52)-1925, liep. 30 (Nr. 31); The Lithuanian Weekly, 1925, birž. 18 (Nr. 25)-1927, kovo 17 (Nr. 11); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros savaitinis laikraštis : The Lithuanian Weekly, 1927, saus. 13 (Nr. 2)-1928, rugpj. 23 (Nr. 34); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : Lithuanian Weekly, 1928, spal. 12 (Nr. 35)-1937, bal. 5 (Nr. 10); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : Lithuanian Newspaper, 1937, kovo 12 (Nr. 11)-1938, gruod. 30 (Nr. 52); Lithuanian Newspaper : Lithuanian Weekly Newspaper, 1939, saus. 6 (Nr. 1)-1940, liep. 5 (Nr. 26)
Numeracijoje yra klaidų
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 03 26
Savaitinis, 1918-1940
Įvairaus periodiškumo
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp2630
Lituanikos archyvas : ALp(LKA)2630
Periodikos fondas : Fp486

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai