Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Pradalgė : literatūros metraštis / redagavo K. Barėnas
Antraštė:
Antroji pradalgė / J. Aistis, V. Alantas, S. Aliūnas, L. Andriekus, O.B. Audronė, A. Baronas, E. Cinzas, A.N. Dičpetris, J. Eigintas, A. Giedraitis, A. Giedrius, P.D. Girdžius, J. Gliauda, K. Grigaitytė, A. Gustatis, I. Joerg, J.A. Jūragis, J. Kralikauskas, A. Landsbergis, S. Laucius, P. Lembertas, A. Lukšytė, D. Mickutė-Mitkienė, B. Nausėda, P. Orintaitė, A. Prižgintaitė, B. Raila, G. Velička, A. Rūta, B. Rutkūnas, D. Sadūnaitė-Sealey, M.M. Slavėnienė, A. Šešplaukis, V. Šlaitas, J. Švaistas, L. Švalkus, A. Tyruolis, E. Tumienė, M. Vaitkus
Išleidimo duomenys:
1965
Apimtis:
446, [2] p.
Serija:
Nidos knygų klubo leidinys ; Nr. 58
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1B0001218344
UDK:
888.2(1-87)(082)
Tema:
Lietuvių literatūra - Užsienio šalys - Rinkiniai, almanachai ir kt.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp(LKA)99/964
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai