Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Vadas : lietuvių katalikų savaitinis laikraštis / redaktorius K. Rėklaitis
Išleidimo duomenys:
Petrapilis : J. Narjauskas, 1916-1918
Pastabos:
Paantr.: „Liaudies sąjungos“ savaitinis laikraštis, 1917, kovo 28 (10) (Nr. 1)-1918, liep. 21 (rugpj. 3) (Nr. 27)
Red.: [Pijus Dambrauskas] - [?]; P. Karvelis (ats. red.), 1918, vas. 23 (10) (Nr. 5)-rugpj. 3 (liep. 21) (Nr. 27); [Juozapas Vailokaitis] - [?]
Leidėjai: „Liaudies sąjunga“, 1918, kovo 2 (vas. 17) (Nr. 6)-rugpj. 3 (liep. 21) (Nr. 27)
Su met. turinio r-kle, 1916
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 04 09
Savaitinis
Katalogo dalis / kolekcija:
Serija B. D. 1, Poligrafiniu būdu spausdinti periodiniai leid. lietuvių k.
Susiję dokumentai:
Žvaigždelė
Šv. Petro ir Povilo parapija Maskvoje
Šifras:
Periodikos fondas : Gp64
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai