Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Nebaigtas įrašas

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Szviesa : laikrasztis žemaicziu ir Lietuvos mylėtoju iszleidžiamas : [žurnalas] / rėdytas ir iszdůtas Ernesto Veyerio
Išleidimo duomenys:
Tilžė : E. Veyeris, 1887-1888; 1890
Pastabos:
Paantr.: laikrasztis paszvęstas lietuviams ir žemaicziams : [žurnalas], 1888; 1890
Nebuvo leista 1889
Red.: [Antanas Vytartas (fakt. red.)], 1887-1888; [Jonas Kriaučiūnas (fakt. red.)], 1890; J. Broszaitis (ats. red.), 1890, Nr. 7-8
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 10 16
Mėnesinis
Katalogo dalis / kolekcija:
Serija B. D. 1, Poligrafiniu būdu spausdinti periodiniai leid. lietuvių k.
Šifras:
Periodikos fondas : Bp56
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai