Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Elektroniniai ištekliai
Autorius:
Kraszewski, Józef Ignacy (1812–1887) (Kraševskis, Juzefas Ignacas)
Antraštė:
Witolorauda. D. 1 [Skaitmenintas objektas] : [poema] / giesme isz padawimu Lietuwos per J.I. Kraszewski lenkiszkay suraszyta ; lietuwiszkay iszgulde su iszreiszkimais nepaprastû žodźiu J.A.W. Lietuwis
Išleidimo duomenys:
(Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2015)
Apimtis:
Archyvinė kopija: 578MB. Viešos prieigos kopija: 9MB
Pastabos:
Projekto "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" tęstinumas.
Ištekliaus apimtis: 100 vaizdų
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Skaitmenintas objektas iš: Witolorauda. D. 1. - 1881. - VIII, 84 p.
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1B0003773480
UDK:
884-1
Katalogo dalis / kolekcija:
E. lietuvių klasika (skaitmeninta)
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai