Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Nebaigtas įrašas

Įrašo tipas:
Elektroniniai ištekliai
Autorius:
Petrauskas, Mikas (1873-1937)
Antraštė:
Birute [Skaitmenintas objektas] : solo - orkiest. akomp. / [muzika M. Petrausko] ; [žodžiai G. Landsbergio-Žemkalnio] ; įdainavo Mikas Petrauskas, tenor ; [orkestras]
Išleidimo duomenys:
(Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2019)
Apimtis:
Archyvinė kopija: 93MB. Viešos prieigos kopija: 3MB
Pastabos:
Ištekliaus apimtis: 1 garso failas
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Skaitmenintas objektas iš: Kur banguoja Nemunēlis [Garso įrašas] : solo - orkiest. akomp. / [muzika M. Petrausko]. Birute : solo - orkiest. akomp. / [muzika M. Petrausko]. - [New York], [1923-1925]. - 1 plokštelė (apie 06 min.)
Originalas suskaitmenintas WAV formatu; vartotojo kopija - MP3 formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1B0004447772
UDK:
784.2.036(474.5)
78.087.613.036(474.5)
Katalogo dalis / kolekcija:
Skaitmeninti kūriniai iš šelako plokštelių
Tema:
Sceninė muzika - Lietuva - 20 amžius
Operos - Ištraukos
Dainos su orkestru
Dainos (aukštam balsui) su orkestru
Dokumente:
Kur banguoja Nemunēlis [Skaitmenintas objektas]. - Įr. 2
Susiję dokumentai:
Kur banguoja Nemunēlis [Garso įrašas]

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai