Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Muzikos įrašai
Antraštė:
Linksma diena mums nušvito [Garso įrašas] : Easter song - su vargony akompan. / [harmonizavo J. Naujalis] ; [žodžiai A. Baranausko] ; [atlieka] Jonas Butėnis, basso ir Kvartetas ; [vargonai]. Pulkim ant kelių = [Fall On Your Knees] : church song - su vargony akompan. / [muzika ir žodžiai A. Strazdo] ; [harmonizavo J. Naujalis] ; [atlieka] Jonas Butėnis, basso ; [vargonai]
Išleidimo duomenys:
New York : Columbia : Columbia Phonograph Company, Inc., [1920?]
Apimtis:
1 plokštelė (apie 06 min.) : [78 aps./min., akust., mono] ; 25 cm
Pastabos:
Iš A.Motiekos kolekcijos
Aprašyta iš plokštelės etiketės
Įrašyta: New York, November, 1920
Įrašo duomenys nustatyti iš: Spottswood, Richard K. Ethnic Music on Records. Chicago, 1990. Vol. 3, p. 1556
Atlikėjo balsas nurodytas klaidingai. Tikrasis balsas yra baritonas
Pirmojo kūrinio harmonizuotojas ir žodžių autorius nustatyti iš: Mūsų giesmės [Natos]. Šiauliai, 1994-1998. - [D. 1], P. 45
Antrojo kūrinio muzikos, žodžių autorius ir harmonizuotojas nustatyti iš: Romos Katalikų Bažnyčios vargonininko vadovas [Natos]. Vilnius, 2001. - P. 1.
Su spaudu: V. Strolios kolekcija (LNB: StM42-660//10/3459)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 03 29
UDK:
783.4(474.5)
78.087.613(474.5)
783.4.035(474.5)
78.087.613.035(474.5)
Tema:
Bažnytinė vokalinė muzika - Lietuva
Bažnytinė vokalinė muzika - Lietuva - 19 amžius
Giesmės
Giesmės lietuvių kalba
Velykų giesmės
Amerikos lietuvių dainininkai - Dainos ir muzika
Susiję dokumentai:
Linksma diena mums nušvito
Strazdas, Antanas. Pulkim ant kelių
Šifras:
LNB Muzikos sk. Vytauto Strolios kolekcija : StM42-660
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai