Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Įrašas be dalykinės informacijos

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Ateitis : nemokamas priedas prie „Draugijos“… : [žurnalas] / [redaktorius Pranas Dovydaitis]
Išleidimo duomenys:
Kaunas : Šv. Kazimiero draugija, 1911-1940, 1946-1994, 1997, 2000-
Apimtis:
21-30 cm
Pastabos:
Paantr.: literatūros, mokslo ir visuomenės laikraštis, skiriamas lietuvių moksleivijai :[žurnalas], 1913-1915; jubiliejinis Maironies numeris,1888–1913, 1913, Nr. 10; Vytautui Endziulaičiui atminti, 1916, Nr. 1; 1919, sąs. 1; mėnesinis moksleivių laikraštis :[žurnalas], 1923-1925; iliustruotas mėnesinis moksleivių žurnalas, 1935-1937/1938, Nr. 5/6; [jubiliejinis] 25-rių metų baigimo, 1936, Nr. 1; mėnesinis moksleivių žurnalas, 1938/1939, Nr. 1-1939/1940 [i.e. 1940], Nr. 10; moksleivių ateitininkų laikraštis : „Naujojo gyvenimo“ priedas, 1946, gruod. 17 (Nr. 1); moksleivių ateitininkų žurnalas, 1947, Nr. 1-1948, Nr. 8; ateitininkų laikraštis, 1949, Nr. 1-4; ateitininkų žurnalas, 1950, Nr. 1-9; lietuvių katalikiškojo jaunimo žurnalas, 1951, Nr. 1-1954, Nr. 10, 1962, Nr. 7-1971, [Nr.] 10; katalikiškojo jaunimo žurnalas, 1955, Nr. 1-1960, Nr. 6; lietuvių katalikiško jaunimo žurnalas, 1972, [Nr.] 1-1974, [Nr.] 9; Ateitininkų federacijos leidžiamas katalikiškos-lietuviškos orientacijos mėnesinis žurnalas, 1975, Nr. 1-1985, Nr. 10; Ateitininkų federacijos leidžiamas katalikiškos-lietuviškos orientacijos žurnalas, 1986, Nr. 1-3, 1989, Nr. 1-1994, [Nr.] 4/6, 1997, pavasaris; katalikiškos-lietuviškos orientacijos žurnalas, 1986, Nr. 4-1988, Nr. 1; nenurodyta, 1916, Nr. 2-1918, Nr. 12, 1919, Nr. 2-sąs. 8, 1960, Nr. 7-1962, Nr. 6, 2000, Nr. 1-
Rengėjai: nenurodyta, 2015, Nr. 7-9, 2016, Nr. 1; Ateitininkų federacija, 2001, Nr. 1-2015, Nr. 6, 10, 2016, Nr. 2-2020, Nr. 1; Ateitininkai, 2020, Nr. 2-
Red.: [Pranas Dovydaitis], 1911, t. 1, Nr. 1-1915, Nr. 1/3; [Aleksandras Dambrauskas], 1911, t. 1, Nr. 1-1912, t. 2, Nr. 11/12; [Vytautas Endziulaitis], 1912, t. 2, Nr. 1-1912, t. 2, Nr. 11/12; [Eliziejus Draugelis], 1913, Nr. 1-1915, Nr. 1/3; A. Dambrauskas, 1916, Nr. 1-1919, Nr. 2; [Stasys Dabušis], 1919, Nr. 1-1920, Nr. 1; Dabušių Stasys, 1920, Nr. 2-1920, Nr. 12; [Ignas Petrušaitis (red. padėjėjas)], 1921, Nr. 1/3-1922, Nr. 8; [Salomėja Nėris (red. padėjėja poezijai)], 1921, Nr. 1/3-1922, Nr. 8; L. Bistras, 1921, Nr. 4/5, 6/7, 1922, Nr. 1/3-1923, Nr. 5/6; J. Mičiulis, 1923, Nr. 7/8-1925, Nr. 6; Jonas Grinius, 1925, Nr. 7/8-1926, Nr. 5/6; A. Januševičius (red. pavad.), 1925, Nr. 11-1928, Nr. 5/6; Juozas Ambrazevičius, 1928, Nr. 7/9-1929, Nr. 5/6; A. Vaičiulaitis, 1929, Nr. 11-1930, Nr. 8/9; (ats. red.) 1931, Nr. 1-1933, Nr. 12; A. Maceina, 1930, Nr. 10-1931, Nr. 7/8; [K. Bauba], 1931, Nr. 9, 10; K. Bauba, 1931, Nr. 11, 12, 1932, Nr. 5-1933, Nr. 5; A. Graževičius, 1932, Nr. 1-1932, Nr. 7/8; J. Mikulevičius, 1933, Nr. 6/7, 9/10, 11, 1934, Nr. 1-8; Pr. Dovydaitis (vyr., ats. red.) 1933, Nr. 8-Nr. 12, 1934, Nr. 1-1935, Nr. 12; (red.) 1936-1940; K. Kecioris-Zupka, 1934, Nr. 9/10-1935, Nr. 11; [Kazys Bradūnas (fakt. red.)], 1937/1938, Nr. 1-Nr. 5/6; [Bronius Krivickas (fakt. red.)], 1938/1939, Nr. 1-Nr. 10; [Eugenijus Matuzevičius (fakt. red.)], 1939/1940, Nr. 1-Nr. 10; [Kazys Umbrasas (fakt. red.)], 1939/1940, Nr. 1-Nr. 10; Vytautas Žvirgzdys, 1947, Nr. 1-1948, Nr. 8; Paulius Jurkus, Antanas Sabaliauskas, Tomas Žiūraitis, 1949, Nr. 1-2; Paulius Jurkus, Antanas Sabaliauskas, 1949, Nr. 3-4; Zigmas Kungys (ats. red.), Kazys Ambrozaitis, Aldona Baužinskaitė, Antanas Sabaliauskas, 1950, Nr. 1; Kazys Ambrozaitis, Aldona Baužinskaitė, Antanas Sabaliauskas, 1950, Nr. 2-6; Kazys Ambrozaitis, Antanas Pocius, 1950, Nr. 7-1951, Nr. 2; Antanas Pocius, Juozas Baužinskas, 1951, Nr. 3-5; Paulius Jurkus, 1951, Nr. 6-1955, Nr. 6, 1958, Nr. 3-1960, Nr. 6; Jonas Petrėnas, 1955, Nr. 7-1957, Nr. 6; Juozas Baužys, 1957, Nr. 7-8; Pranas Naujokaitis, 1957, Nr. 9-1958, Nr. 2; Rimantas Rudys, Rimvydas Šliažas… [et al.], 1960, Nr. 7-1962, Nr. 6; Rimantas Repšys, 1962, Nr. 7-1964, Nr. 6; Skirmuntas Radvila, 1964, Nr. 7-1966, Nr. 9/10; Antanas Sabalis, 1968, Nr. 1-1969, Nr. 1; Jonas Šoliūnas, 1969, Nr. 2-1971, Nr. 3; Kęstutis Girnius, Algis Norvilas, Aldona Zailskaitė, 1971, Nr. 4; Algis Norvilas, Aldona Zailskaitė, 1971, Nr. 5; Jūratė Jasaitytė… [et al.], 1971, Nr. 6-7; Saulius Kuprys, Vytautas Narutis, Algis Norvilas, 1971, Nr. 8-10; Jonas Staškevičius, Rūta Čepaitytė… [et al.], 1972, [Nr. 1]-1974, [Nr. 9]; Kęstutis Trimakas, 1975, Nr. 1-1983, Nr. 10; Stasė Petersonienė, 1984, Nr. 1-1985, Nr. 10; nenurodyta, 1921, Nr. 1/3, 8/9, 1986, Nr. 1-1988, Nr. 1; Danutė Bindokienė, 1989, Nr. 1-1994, Nr. 4/6; Romualdas Kriaučiūnas, 1997, pavasaris; Irena Petraitienė, 2000, Nr. 1-4/5; Emilija Pundziūtė, 2001, Nr. 1-2002, Nr. 3; Ieva Elzbutaitė, 2002, Nr. 4-2004, Nr. 2; Živilė Šeporaitytė, 2004, Nr. 3-2006, Nr. 4; Reda Sopranaitė, 2006, Nr. 1-2018, Nr. 2; Vytautas Raškauskas, 2018, Nr. 3-
Red. komisija: redaguoja redakcinė komisija, 1919, sąs. 1, 1929, Nr. 7/9-10
Red. kolegija: redaguoja redakcinė kolegija, 1946, gruod. 17 (Nr. 1)
Atskirai leidž. nuo 1913
Išleisti papildomi sąsiuviniai: 1920, [gegužė], 1925, [gruodis]
Leid. tipas: laikraštis, 1946, gruod. 17 (Nr. 1)
Publikavimo vietos: Augsburg, 1946, gruod. 17 (Nr. 1); Würzburg, 1947, Nr. 1-1948, Nr. 3/4; Tübingen, 1948, Nr. 5/6-8; Schwäbisch Gmünd, 1949, Nr. 1-4; Brooklyn, 1950, Nr. 1-1960, Nr. 6; Chicago, Ill., 1960, Nr. 7-1966, Nr. 9/10, 1969, Nr. 1-1971, [Nr.] 10, 1975, Nr. 1-1994, Nr. 4/6; New York, 1967, Nr. 1-1968, Nr. 10; Toronto, 1972, [Nr.] 1-1974, Nr. 9; Lemont, Ill., 1997, pavasaris; Kaunas, 1911, Nr. 1-1939/40, Nr. 10 (gegužė), 2000, Nr. 1-2004, Nr. 2; Vilnius, 2004, Nr. 3-
Leidėjai: A. Dambrauskas, 1912, t. 2, Nr. 1-1919, Nr. sąs. 6/7; Dabušių Stasys, 1920, sąs. 2-sąs. 8; L. Bistras, 1921, Nr. 4/5, 6/7, 10/12, 1922, Nr. 1/3-1923, Nr. 5/6; J. Mičiulis 1923, Nr. 7/8-1925, Nr. 6; J. Grinius,1925, Nr. 7/8; Pr. Dovydaitis, 1925, Nr. 7/8-1939/1940 [i.e. 1940], Nr. 10; Žalgiris, 1947, Nr. 1-1948, Nr. 3/4; LUX, 1948, Nr. 5/6-7; Šatrija, 1948, Nr. 8; Ateitininkų moksleivių ir studentų sąjungos, 1949, Nr. 1-4; Pasaulio [lietuvių] moksleivių ateitininkų sąjunga, 1950, Nr. 1-1951, Nr. 5; nenurodyta, 1920, sąs. 1, 1921, Nr. 1/3, 8/9, 1951, Nr. 6-1966, Nr. 9/10; Moksleivių ateitininkų sąjunga, 1967, Nr. 1-1974, Nr. 9; Ateitininkų federacija, 1975, Nr. 1-2008, Nr. 2; Ateities leidybos centras, 2008, Nr. 3-
Vidinis priedas: Sūkurys: lietuvių katalikų jaunuomenės leidinys, 1963-1964. 1962 m. nustojus leisti „Sūkurį“ atskiru leidiniu, nuo 1963, Nr. 5 iki 1964, Nr. 6 jis tapo „Ateities“ priedu, tęsdamas savo buvusią numeraciją Nr. 26-29, vėliau numeracijos atsisakyta. „Sūkurio“ redakcija: Zita Acalinaitė (vyr. red.), Leonas Valaitis (vyr. red.), Mirga Pakalniškytė, Nijolė Diminskytė, Jurgis Bradūnas
Gretut. numeracija: vol. 64, no. 2 (1974)-vol. 71, no. 7 (1981); vol. 73, no. 1/2 (1983)-vol. 84, no. 4/6 (1994); t. 87, Nr. 1(5) (2000)-t. 89, Nr. 4(16)
Yra daug numeravimo klaidų
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2020 09 17
Mėnesinis, 1911-1940, 1950-1972, 1974-1985, 2009-
6 leid. per metus, 1989-1994, 2007-2008
4 leid. per metus, 1973, 2002, 2004-2006
3 leid per metus, 2003
Įvairaus dažnumo, 1946-1949, 1988, 1997, 2000-2001
5 leid. per metus, 1986-1987
ISSN,ISBN,ISMN:
1392-9518
UDK:
061.234-057.87:282(474.5)(051)
267:282(474.5)(051)
316.346-053.67(474.5)(051)
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, poligrafiniu būdu spausdinti, 1823–1940
Tema:
Lietuvos ateitininkų federacija - Periodika
Katalikų Bažnyčia - Lietuva - Periodika
Ateitininkai - Lietuva - Periodika
Jaunimas - Lietuva - Periodika
Šifras:
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.)

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai