Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Gabija : [vyriausiosios skautininkės biuletenis Seserijos vadovėms] / LSS Skaučių seserijos vadija ; [redaktorė S. Statkienė]
Išleidimo duomenys:
Cicero : LSS Skaučių seserijos vadija, [1958]-1969, 1973-1984
Pastabos:
Metrikos paantr.: LSS Seserijos vyriausios skautininkės biuletenis, Nr. 5 (1978, kovas)-Nr. 4 (1984)
Rengėjai: Lietuvių skaučių seserija, 1975-1976
Red.: O. Rozniekienė, 1964-1969, Birutė Kidolienė, [1973]-1975, Nr. 1 (1982)-[Nr. 4 (1984)]; L. Milukienė (paruošė šiuos numerius), Nr. 16- Nr. 17 (1975); Irena Šerelienė, 1976-1978; N. Užubalienė, 1979-1981; D. Eidukienė (paruošė šiuos numerius), Nr. 2 (1983)-Nr. 4 (1984); S. Jelionienė (paruošė šį numerį), Nr. 3 (1983)
Publikavimo vieta: Chicago, 1967, Nr. 1- Nr. 4 (1984)
1970-1972 m. Nr. 1-Nr. 9/10 ir 1985-1993 m. nebuvo leidžiama savarankišku leidiniu, bet kaip sudėtinė biuletenio „Skautija“ dalis
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 11 24
Įvairaus dažnumo
UDK:
061.213(=172)(051)
325.2(=172)(051)
329.78(=172)(051)
Tema:
Lietuvių skaučių seserija. Vadija - Periodika
Lietuviai emigrantai - Draugijos ir kt. - Periodika
Skautės - Periodika
Šifras:
Lituanikos archyvas : ALp(LKA)3112
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai