Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
JAV lietuvių bendruomenė
Išleidimo duomenys:
Cleveland, Ohio : JAV LB Centro valdyba, 1956-1963
Pastabos:
Antr. variantai: Amerikos lietuvių bendruomenė, Nr. 8 (1957)-Nr. 21 (1960), Nr. 23 (1960)-Nr. 35 (1961), 1962, Nr. 1(35)-1963, Nr. 4(41); Biuletenis / Amerikos lietuvių bendruomenė, Nr. 22 (1960)
Paantr.: Centro valdybos biuletenis, Nr. 8 (1957)-Nr. 21 (1960), 1962, Nr. 1(35)-1963, Nr. 4(41)
Red. komis.: St. Barzdukas, Nr. 22 (1960)-Nr. 35 (1961); Vyt. Kamantas, Nr. 22 (1960)-Nr. 23 (1960); Ed. Karnėnas, Nr. 22 (1960)-Nr. 35 (1961); Vl. Braziulis, Nr. 26 (1960)-Nr. 35 (1961)
Red.: Jonas Jasaitis, Jeronimas Ignatonis, 1962, Nr. 1(35)-1963, Nr. 4(41)
Publikavimo vietos: Chicago, Ill., 1962, Nr. 1(35)-1963, Nr. 4(41)
Išleista ne spaustuviniu būdu, Nr. 1 (1956)-Nr. 7 (1957)
Nr. 6 (1957, bal. 15) su priedu: Laikinoji PLB seimo konstitucija
Įvairaus dažnumo
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1BC10000259477
UDK:
325.2(73)(=882)(051)
061.2(73)(=882)(051)
Tema:
JAV lietuvių bendruomenė - Periodika
Amerikos lietuviai - Draugijos ir kt. - Periodika
Susiję dokumentai:
Pasaulio lietuvis. ISSN 1732-0135
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp(LKA)3130
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai