Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Naujasis gyvenimas : religinės kultūros laikraštis / Lietuvių katalikų kunigų sąjunga ; redaguojamas kun. V. Bagdanavičiaus
Išleidimo duomenys:
München : Lietuvių katalikų kunigų sąjunga, 1945-1948
Pastabos:
Nebuvo leista 1947 nuo sausio mėn. iki liepos 15
1946, Nr. 1 (saus. 15) su priedu: Vokietijoje gyvenančių Lietuvos vyskupų ganytojinis laiškas ištrėmime esantiems tikintiesiems lietuviams
Du kartus per mėnesį
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1BC10000403227
UDK:
325.2(=882)(051)
325.2(430)(=882)(051)
282(=882)(051)
Tema:
Katalikų Bažnyčia - Periodika
Lietuviai emigrantai - Religija - Periodika
Vokietijos lietuviai - Religija - Periodika
Susiję dokumentai:
Ateitis. ISSN 1392-9518
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp(LKA)3320
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai