Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Studentų varpas
Išleidimo duomenys:
[S.l.] : [Lietuvių tremtinių studentų varpininkų sąjunga], 1947-1960
Pastabos:
Paantr.: mėnesinis pažangios tautinės demokratinės minties studentų laikraštis, 1947, Nr. 4/5-Nr. 8/9; Lietuvos nepriklausomybės 30-ties metų ir Lietuvos varpininkų sąjūdžio 60-ties metų sukaktims paminėti jubiliejinis Lietuvių tremtinių studentų varpininkų sąjungos leidinys, 1948
Red.: T. Antanaitis, Z. Dailidka, V. Bildušas, 1958; G.J. Lazauskas, 1960
Publikavimo duom.: Schweinfurt: Žalgiris, 1948
Leidėjai: Studentų varpininkų sąjunga Chicagoje, 1958; Varpininkų leidinių fondas, 1960
Publikavimo vieta: Chicago, 1958, 1960
1958 buvo priedu prie: Sėja, 1958, Nr. 2(51) (vasaris/balandis)
1960 siunčiamas skaitytojams vietoj „Sėjos“, 1960, Nr. 4(66) (liepa/rugpjūtis)
Išleista ne spaustuviniu būdu, 1947
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 06 08
1 kartą per metus, 1948-1960
Mėnesinis, 1947
UDK:
325.2(=882)(051)
329.78(=882)(051)
378(=882)(051)
Tema:
Lietuviai emigrantai - Politinė veikla - Periodika
Jaunimo judėjimai - Periodika
Aukštasis mokslas - Periodika
Šifras:
Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvas : ALp(LKA)1768

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai