Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Darbininkas [Mikrofilmas] / redaktorius F. Kemėšis
Išleidimo duomenys:
Boston : Lietuvių katalikų darbininkų šv. Juozapo d-ja, 1915-2006
Apimtis:
Archyvinė kopija: 36179MB. Viešos prieigos kopija: 486MB
Pastabos:
Red.: S. Sužiedėlis, K. Bučmys, P. Jurkus, J. Brazaitis, L. Žitkevičius, redakcinė komisija
Paantr.: the Lithuanian weekly, vol. 57, Nr. 1 (1972, saus. 5)-vol. 86, Nr. 49 (2001, gruod. 28)
Išleid. vieta: Brooklyn (N.Y.), vol. 36 (1951, bal.)-vol. 91, Nr. 6(52) (2006, birž.)
Leidėjas: Franciscan Fathers, vol. 35, [Nr. 41] (1950, birž. 5)-vol. 91, Nr. 6(52) (2006, birž.)
Ištekliaus apimtis: 954 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 954 vaizdai
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2013 11 05
Mėnesinis, 2002-2006
Savaitinis, 1972-2001
2 kartus per sav., 1926-1972
3 kartus per sav., 1915-1925
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
ISSN,ISBN,ISMN:
0011-6637
UDK:
325.2(73)(=172)(054)
3(474.5)(054)
Tema:
Amerikos lietuviai - Laikraščiai
Lietuva - Politika ir valdymas - Laikraščiai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai