Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Jaunystės keliu : New York'o moksleivių ateitininkų laikraštis / redakcijos kolektyvas: Gediminas Naujokaitis, Edmundas Adomaitis, Evaldas Remeza
Išleidimo duomenys:
Brooklyn : New York'o Marijos Pečkauskaitės moksleivių ateitininkų sąjungos kuopa, 1957-1958, 1970-1971
Pastabos:
Red. kol.: Gediminas Naujokaitis, Edmundas Adomaitis, Evaldas Remeza, Ramunė Vilkutaitytė, 1958, Nr. 4-Nr. 7; Rita Čepulytė, Rasa Navickaitė, Nr. 1 (1970/71)–Nr. 2 (1970/71)
Paantr.: New Yorko moksleivių ateitininkų Marijos Pečkauskaitės kuopos neperijodiniai leidžiamas laikraštėlis, Nr. 1 (1970/71)–Nr. 2 (1970/71)
Išleista ne spaustuviniu būdu
Tekstas vienoje lapo pusėje
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 05 21
Įvairaus dažnumo
UDK:
325.2(73)(=172)(051)
329.78(73)(=172)(051)
Tema:
Amerikos lietuviai - Periodika
Ateitininkai - Jungtinės Valstijos - Periodika
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp(LKA)3328
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai