Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Tau vadove! : Atlanto rajono LSS ir LSB laikraštėlis jaunesniesiems vadovams / redaguoja: ps. Birutė Kidolienė
Išleidimo duomenys:
New York : LSB Atlanto rajono spaudos ir informacijos skyrius, 1967
Pastabos:
Aprašyta iš: 1967, Nr. 3.
Išleista ne spaustuviniu būdu
Įvairaus dažnumo
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1BC10000526256
UDK:
325.2(73)(=882)(051)
329.78(73)(=882)(051)
061.213(73)(=882)(051)
Tema:
Lietuvių skaučių seserija - Periodika
Lietuvių skautų brolija. Atlanto rajonas - Periodika
Skautai - Jungtinės Valstijos - Periodika
Amerikos lietuviai - Draugijos ir kt. - Periodika
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp(LKA)3327
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai