Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Mūsų pranešimai / Lietuvių tautinis sąjūdis
Išleidimo duomenys:
[Pfullingen] : Lietuvių tautinis sąjūdis, 1946-1948, 1952-1954
Pastabos:
Redaktorius ir leidimo vieta 1946-1948 metų leidiniuose nenurodyti, informacija apie tai iš J.P. Palukaičio knygos „Lietuvių periodika Vakarų Europoje, 1944-1952“
Red: [Balys Gaidžiūnas], 1946-1948
Publikavimo vieta: Brooklyn, Nr. 1 (1952)-Nr. 7 (1954)
Leidėjai: Viltis; ALTS Informacijos komisijos prezidiumas, Nr. 1 (1952)-Nr. 3 (1952); Lietuvių tautinis sąjūdis, Nr. 4 (1953)-Nr. 7 (1954)
Išleista ne spaustuviniu būdu
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 06 05
Įvairaus dažnumo, 1952-1954
Mėnesinis, 1946-1948
UDK:
325.2(=882)(051)
323.14(=882)(051)
329(=882)(051)
Tema:
Lietuvių tautinis sąjūdis - Periodika
Lietuviai emigrantai - Politinė veikla - Periodika
Tautinė savimonė - Periodika
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : LD41

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai