Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Biblia swięta, tho iest, Księgi Stárego y Nowego Zakonu / własnie z zydowskiego, greckiego y łáćińskiego, nowo ná polski ięzyk z piłnośćią y wiernie wyłożone
Išleidimo duomenys:
[Drukowano w Brześćiu Litewskim] : [nakłádem … Mikołáiá Rádźiwiłá…], [1563]
Apimtis:
[26] p., 579 lap.; 143 [i.e. 142] lap., [14] p. : frontisp., herbas, iliustr., inic., vinj. ; 2° (39 cm)
Pastabos:
Kn. 1–2 išleistos kartu
Vert. Franciszek Lismanin, Jakub Lubelczyk, Jan Łaski, Grzegorz Orszak, Franciszek Stankar, Piotr Statorius, Jerzy Szoman, Jan Thenaud, Szymon Zacyusz nenurodyti, nustatyti iš C290 elektroninio katalogo
Dedik.: …Zygmuntowi Augustowi, z Bożey łáski Krolowi Polskiemu, Wielkiemu Książęćiu Litewskiemu… / Mikołay Rádziwił…
Variantas A
Publikavimo duom. nurodyti kolofone
Tekstas dviskiltis, r-klė triskiltė
Foliacija klaidinga
Sign.: *⁸, **⁶, A-Z⁶, Aa-Zz⁶, Aaa-Zzz⁶, Aaaa-Zzzz⁶, Aaaaa-Ddddd⁶, Eeeee³, A-Z⁶, Aa-Bb⁶
Got. šriftas
Taip pat prieinama: https://elibrary.mab.lt/handle/1/785?show=full;http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003933119
Egz. def.: trūksta kn. prad. iki lapo 2, priklijuota antr. lapo kopija. Prad. lapai apiplyšę. Mediniai viršeliai aptraukti oda, odiniai dirželiai su metalinėmis sagtimis (LNB: R.XVI:F.13/Sn890334)
Egz. def.: trūksta 8 lapų kn. prad. Rudos odos įrišas su metaliniais kampų apkaustais ir sagtimis, odiniais dirželiais (LNB:R.XVI:F.13//R8929)
Antsp.: Biblioteka Synodu Wileńsk. Ewang-Reform.; Bibliot. Synodi Evang.-Reform. Vilnensis. Rankr. įr., lap. [480]: Ta księga dostała się od Jeymści Pani Kęnstortowey Jeymości Panu Marcyanowi Zabile Podsądkowiczowi Powiatu Kowionskiego y proszę zeby była w poszanowaniu (LNB: R.XVI:F.13/Sn890334)
Turinys: [Księgi Starego Testamentu] ; Księgi ktore pospolicie zową Apokryfá, álbo Księgi Kośćielne ; Księgi Nowego Testámentu
UDK:
275.4-23
Katalogo dalis / kolekcija:
Lietuvos knygos lenkų kalba XVI a.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : R.XVI:F.13/1-2
Lietuvos Mokslų Akademijos
Vilniaus universiteto biblioteka
Biržų krašto muziejus „Sėla“
Lietuvos nacionalinis muziejus
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas
Vokiečių valstybinė biblioteka (Vokietija)
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva
Upsalos universiteto b-ka
Jogailos universiteto biblioteka. Krokuva
Torunės M. Koperniko universiteto b-ka
Lenkijos nacionalinė b-ka. Varšuva
Osolinskių nacionalinio instituto b-ka. Vroclavas
Varšuvos universiteto b-ka
Lenkijos nacionalinis muziejus. Čartoriskių b-ka. Krokuva
Poznanės mokslo draugijos biblioteka
Liublino katalikiškojo Jono Pauliaus II universiteto biblioteka
Poznanės A. Mickevičiaus universiteto b-ka
Lenkijos nacionalinis muziejus. Čapskių biblioteka. Krokuva
Plocko mokslo bičiulių draugijos biblioteka
Odesos universiteto biblioteka
Lenkijos mokslų akademijos biblioteka. Krokuva
Lenkijos mokslų akademijos biblioteka. Gdanskas
Silezijos biblioteka. Katovicai
Varšuvos viešoji biblioteka
Ukrainos mokslų akademijos biblioteka. Lovas
Vroclavo universiteto biblioteka
Lodzės universiteto biblioteka
Lenkų biblioteka. Paryžius
Baltarusijos mokslų akademijos J. Kolaso centrinė mokslinė biblioteka
Greifsvaldo universiteto biblioteka
Lenkijos mokslų akademijos biblioteka. Kurnikas
Viurtenbergo krašto biblioteka. Štutgartas
Saksonijos krašto ir universiteto bibioteka. Dresdenas
Lenkijos nacionalinis muziejus. Varšuva
Liublino kunigų seminarijos biblioteka
Poznanės Račinskių viešoji biblioteka
Lenkijos nacionalinis muziejus. Nieboruvas
Tarnuvo kunigų seminarijos biblioteka
Varšuvos metropolijos kunigų seminarijos biblioteka
Bodlio biblioteka. Oksfordas
Centrinis senųjų aktų archyvas. Varšuva
Niujorko viešoji biblioteka
Jeilio universiteto biblioteka
Ilinojaus universiteto biblioteka. Erbana-Šampeinas
Lenkijos nacionalinis muziejus. Krokuva
Hercogo Augusto biblioteka. Volfenbiutelis
Ukrainos nacionalinė V. Vernadskio biblioteka
Jono Pauliaus II popiežiškojo universiteto pagrindinė biblioteka. Krokuva
Austrijos nacionalinė biblioteka
Biržų evangelikų reformatų parapija
Švobiškio evangelikų reformatų parapija
Cešyno knygų saugykla
Žešuvo vaivadijos ir miesto viešoji biblioteka
Kembridžo universiteto biblioteka
Mančesterio universiteto biblioteka
Varmės ir Mozūrijos muziejus Olštyne
Huntingtono biblioteka. San Marinas
Bresto apskrities M. Gorkio biblioteka
Popiežiškojo teologijos fakulteto biblioteka
Rusijos valstybinė užsienio literatūros biblioteka. Maskva
Gniezno kapitulos biblioteka
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai