Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Nebaigtas įrašas

Antraštė:
Biblia, to iest Kśięgi Stárego y Nowego Przymierza / znowu z ięzyka ebreyskiego, grecskiego y łáćińskiego ná polski przełożone [tłumacz Szymon Budny]
Išleidimo duomenys:
[Nieśwież] ; [Zasław] : [drukowano w drukárni y nakłádem … Maćieia Kawiecźyńskiego … A skońcźono za pilnym starániem … y nakładow dołożeniem … Hektorá y … Albrychta Kawiecźyńskich], [1572] ([Nieśwież] ; [Zasław] : [przez Daniela drukarzá z Lęcźyce])
Apimtis:
[24] p., 468, 121 [i.e. 122], 143 lap., [12] p. : frontisp., inic., vinj. ; 4° (21 cm)
Pastabos:
Kn. 1–3 išleistos kartu
Dedik.: …Mikołáiowi Rádziwiłowi, kśiążęćiu ná Dubingach y Bierżach, woiewodzie wileńskiemu… / …Hektor y Albrecht Káwiecźyńscy
Vert. nenurodytas, nustatytas iš 199 elektroninio katalogo
Publikavimo duom. nurodyti pratarmės gale ir kolofone
Pradėta spausdinti Nesvyžiuje, baigta Zaslavle
Foliacija klaidinga
Sign.: A⁴, b-c⁴, A-Z⁸, Aa-Vv⁸, Xx⁴, Yy-Zz⁸, AA-NN⁸, a-o⁸, p¹⁰, A-S⁸, T⁸
Got. šriftas
Taip pat prieinama: http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003947461;https://polona.pl/item/biblia-to-iest-ksiegi-starego-y-nowego-przymierza-znowu-z-iezyka-ebreyskiego-grecskiego,NjM4NzQ1NDM/
Egz. def.: trūksta 4 lapų kn. prad. Antr. lap. ir dedik. perrašyti ranka. Rudos odos įrišimas su sagtimis, viena sagtis dingusi (LNB: Clenk.1/572)
Rankr. įr.: Ex Librys Petrus Zdanowsky ; Ignacy Zdanowsky (Zdanowicz?) (LNB: Clenk.1/572)
Turinys: [Księgi Starego Przymierza] ; Kśięgi ktore po grecku zową Apokryfá, to iest Kryiome Księgi ; Księgi Nowego Przymierza, ktore pospolićie Nowym Testámentem zową…
UDK:
275.4-23
Katalogo dalis / kolekcija:
Lietuvos knygos lenkų kalba XVI a.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : Clenk.1/572
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva
Jogailos universiteto b-ka. Krokuva
Lenkijos nacionalinė b-ka. Varšuva
Osolinskių nacionalinio instituto b-ka. Vroclavas
Varšuvos universiteto b-ka
Lenkijos nacionalinis muziejus. Čartoriskių b-ka. Krokuva
Liublino katalikiškojo Jono Pauliaus II universiteto biblioteka
Ukrainos mokslų akademijos biblioteka. Lovas
Lenkijos mokslų akademijos biblioteka. Kurnikas
Poznanės Račinskių viešoji biblioteka
Ukrainos nacionalinė V. Vernadskio biblioteka
Erfurto ir Gotos mokslinė ir universiteto biblioteka
Bavarijos valstybinė biblioteka. Miunchenas
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai