Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Nebaigtas įrašas

Antraštė:
Biblia, to iest Kśięgi Stárego y Nowego Przymierza / znowu z ięzyka ebreyskiego, grecskiego y łáćińskiego ná polski przełożone [tłumacz Szymon Budny]
Išleidimo duomenys:
[Nieśwież] ; [Zasław] : [drukowano w drukárni y nakłádem … Maćieia Kawiecźyńskiego … A skońcźono za pilnym starániem … y nakładow dołożeniem … Hektorá y … Albrychta Kawiecźyńskich], [1572] ([Nieśwież] ; [Zasław] : [przez Daniela drukarzá z Lęcźyce])
Apimtis:
[24] p., 468 lap.; 121 [i.e. 122] lap.; 143 lap., [12] p. : frontisp., inic., vinj. ; 4° (21 cm)
Pastabos:
Kn. 1–3 išleistos kartu
Dedik.: …Mikołáiowi Rádziwiłowi, kśiążęćiu ná Dubingach y Bierżach, woiewodzie wileńskiemu… / …Hektor y Albrecht Káwiecźyńscy
Vert. nenurodytas, nustatytas iš C199 elektroninio katalogo
Publikavimo duom. nurodyti pratarmės pabaigoje ir kolofone
Pradėta spausdinti Nesvyžiuje, baigta Zaslavle
Foliacija klaidinga
Sign.: A⁴, b-c⁴, A-Z⁸, Aa-Vv⁸, Xx⁴, Yy-Zz⁸, AA-NN⁸, a-o⁸, p¹⁰, A-S⁸, T⁶
Got. šriftas
Taip pat prieinama: http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003947461;https://polona.pl/item/biblia-to-iest-ksiegi-starego-y-nowego-przymierza-znowu-z-iezyka-ebreyskiego-grecskiego,NjM4NzQ1NDM/
Egz. def.: trūksta 4 lapų kn. prad. Antr. lap. ir dedik. perrašyti ranka. Rudos odos įrišimas su sagtimis, viena sagtis dingusi (LNB: Clenk.1/572)
Rankr. įr.: Ex Librys Petrus Zdanowsky ; Ignacy Zdanowsky (Zdanowicz?) (LNB: Clenk.1/572)
Turinys: [Księgi Starego Przymierza] ; Kśięgi ktore po grecku zową Apokryfá, to iest Kryiome Księgi ; Księgi Nowego Przymierza, ktore pospolićie Nowym Testámentem zową…
UDK:
275.4-23
Katalogo dalis / kolekcija:
Lietuvos knygos lenkų kalba, 1553-1700
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : Clenk.1/572
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva
Jogailos universiteto biblioteka. Krokuva
Lenkijos nacionalinė b-ka. Varšuva
Osolinskių nacionalinio instituto b-ka. Vroclavas
Varšuvos universiteto b-ka
Lenkijos nacionalinis muziejus. Čartoriskių b-ka. Krokuva
Liublino katalikiškojo Jono Pauliaus II universiteto biblioteka
Ukrainos mokslų akademijos biblioteka. Lovas
Lenkijos mokslų akademijos biblioteka. Kurnikas
Poznanės Račinskių viešoji biblioteka
Ukrainos nacionalinė V. Vernadskio biblioteka
Erfurto ir Gotos mokslinė ir universiteto biblioteka
Bavarijos valstybinė biblioteka. Miunchenas

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai