Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Rygos latvių draugijos salėje […] subatoje, 20 diena spalių m. 1912 metų, Rygos lietuvių draugijos „Kankles“. Teatras : pirmą kartą Rygoje bus vaidinta istorijos drama O. Pleirytės-Puidienes „Skirmunda“ 5 veiksmuose, 6 atidengimuose kova lietuvių su kryžuočiais 1410 metuose : [skelbimas] = Въ зале Рижскаго латышскаго общ. […] Въ субботу, 20 октября 1912 года спектакль рижскаго литовскаго общества „Лютня“ : постанавлена будетъ первые въ Риге историческая драма О. Плейрисъ-Пуйдисъ „Скирмунда“ въ 5 действiяхъ, 6 картинахъ, изъ эпохи войны 1410 г. между литовцами и крестоносцами
Išleidimo duomenys:
[Ryga] : [„Kanklių“ d-ja], [1912] ([Ryga] : типографiя К. Наркевича и П. Янулевича)
Apimtis:
[1] p. ; 35 x 55 cm
Pastabos:
Gretut. tekstas liet., rus.
Patvirtinta policijos (rus.)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1BC1R0000129189
UDK:
061.237
791
Apie asmenį:
Pleirytė-Puidienė, Ona, 1882-1936
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1905–1917
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : F 106-31
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : S 1023397

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai