Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Sausio 6. dieną 1907 m. „Pavasario draugijos“ salėje ant Raudonosios Dauguvos lietuvių apšvietimo draugijos „Zvaigždės“ vakaras : programa: 1. Deklamacija […]. 2. Adomas ir Jieva“ [Miko Petrausko] operetė 2 veiksmuose : [skelbimas] = 6-го января 1907 года въ зале „Весенняго общ.“ на Красной Двине литовское просветительное обществo „Zvaigždė“ устраиваетъ вечеръ : программа: 1. Декламацiя […]. 2. „Адамъ и Ева“ оперетка въ 2-хъ действiяхъ
Išleidimo duomenys:
[Ryga] : [„Žvaigždės“ d-ja], 1907 ([Ryga] : Г. Гемпель и Ко)
Apimtis:
[1] p. ; 24 x 28 cm
Pastabos:
Gretut. tekstas liet., rus.
Patvirtinta policijos Rygoje 1906-12-28 (rus.)
Libretą į lietuvių kalbą išvertė Kleopas Jurgelionis
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1BC1R0000130757
UDK:
792
061.237
Apie asmenį:
Petrauskas, Mikas, 1873-1937
Jurgelionis, Kleopas, 1886-1963
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Neautoriniai smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1905–1917
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : cF 106-271
: F 6595, apr. 1, arch. 9, lap. 189, F 6595, apr. 1, arch. 9, lap. 190
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : S 1023382

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai