Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Iюля 17 дня 1910 г. въ зале „Улей“ […] состоится торжество 500-летняго юбилея Грюнвальдской битвы / комитетъ = Tautiečiai! Liepos 17 d. 1910 m. 8 val. vakare „Ulejaus“ salėje […] bus švenčiama 500 m. Žalgirio mušio sukaktuvės : visų Rygos lietuvių draugijų atstovai susitelkė tam tikran komitetan, kuris ir rupinasi tos iškilmės reikalais… : [skelbimas] / komitetas = Julijâ 17-ta d. 1910 g. „Ulei“ sahlê […] Leischu beedribu komiteja isrihko, 500 gadu peemiņu no kaujas pee Grünwaldes / komiteja
Išleidimo duomenys:
[Ryga] : [Žalgirio mūšio 500 m. jubiliejaus minėjimo k-tas], [1910] (Ригa : типографiя Фельмана)
Apimtis:
[2] p. ; 43 x 31 cm
Pastabos:
Gretut. tekstas rus., liet., latv.
Patvirtinta policijos [Rygoje] (rus.)
Spaudinyje taip pat: Ar neištroškai?: [fabriko „Vodopad“ reklama], p. 2
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1BC1R0000131083
UDK:
061.23(474.3)(=172)(049)
792.077(474.3)(=172)(049)
Apie asmenį:
Vizbaras, Kazimieras, 1872-1941
Šidlauskas, Domas, 1878-1944
Puida, Kazys, 1883–1945
Katalogo dalis / kolekcija:
1905–1917 m. smulkieji spaudiniai lietuvių kalba
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : F 106-271
Algimanto Miškinio asmeninė b-ka. Kaunas
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : S 1023377
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai