Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Pakvietimas. „Gerbiamieji tautiečiai! jau nekartą teko jums matyt Rygoje gražias istorijos dramas; apie naudą kurią mes semiame iš tųjų dramų nėra ko nei sakyti - visi gerai žino. Dabar pasitaiko gera proga atgaivinti musų istorijos atminimais savo nuvargintas sielas ir širdis, nes Rygos „Kanklių“ draugija subatoje, spalių (oktobro) 20 d. […] rengia dideiį vakarą, kuriame „Kanklių“ artistai suloš labai gražią O. Pleirytės-Puidienės 5 veiksmų, 6 - paveikslų istorijos dramą „Skirmunda“…“ / „Kanklių“ valdyba
Išleidimo duomenys:
Ryga : [„Kanklių“ d-ja], 1912, rugs. 22 ([Ryga] : Narkevičiaus ir Janulevičiaus sp.)
Apimtis:
[1] p. ; 27 x 18 cm
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1BC1R0000131282
UDK:
061.237
792
Apie asmenį:
Pleirytė-Puidienė, Ona, 1882-1936
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1905–1917
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : F 106-33, lap. 5
Algimanto Miškinio asmeninė b-ka. Kaunas
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : S 1023434

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai