Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Į lietuvių katalikų laikraščių redakcijas ir organizacijas prašymas : [dėl katalikiškos spaudos platinimo organizavimo] / Katalikų spaudos savaitės komisija
Išleidimo duomenys:
[Bostonas (Mas.)] : [„Darbininko“ išleid. ir sp.], [1917]
Apimtis:
[1] p. ; 31 x 22 cm
Pastabos:
Prieš antr.: K. S. S. komisija, 242 W. Broadway, So.Boston, Mass. J. E. Karosas, pirmininkas ir sekretorius; kun. F. Kemešis kasininkas. Nariai: kun. A. Petraitis, Fr. Virak’s, kun. I. Albavičius, V. Vilkauskas
Datuojama pagal tekstą
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1BC1R0000137385
UDK:
002.2
Apie asmenį:
Boreišis, Ignas, 1887-1959
Karosas, Jonas E.
Kemėšis, Fabijonas, 1880-1954
Virakas, Pranas, 1871-1966
Petraitis, Antanas, 1861-1933
Albavičius, Ignas, 1890-1970
Vilkauskas, Vincas
Katalogo dalis / kolekcija:
1905–1917 m. smulkieji spaudiniai lietuvių kalba
Šifras:
Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas ir b-ka : S 1138984, kopija
Klaipėdos universiteto b-ka
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : S1138984
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai