Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Lietuvių draugija „Kanklės“, dalyvaujant Lietuvių pašalpos draugijai, apšvietimo draugijai „Žvaigždė“, subatoje, balandžio 23 dieną Latvių amatininkų draugijos salėje […] rengia didelį muzikos, dainų ir dramos vakarą - balių : „Kanklių“ dramatiškoji kuopa, dalyvaujant p. A. Kačanauskiui, su parinktais iš savo bažnytinio ir „Pašalpos“ choro balsais, vaidins A. Gužučio [Aleksandras Fromas-Gužutis] 5 veiksmų, iš lietuvių praeities dramą „Eglė, žalčių karalienė“… : [skelbimas]
Išleidimo duomenys:
[Ryga] : [„Kanklių“ d-ja], [1911] (Рига : типографiя Наркевича и Янулевича)
Apimtis:
[1] p. ; 34 x 36 cm
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1BC1R0000140644
UDK:
791
061.23(474.3)(=172)(049)
791(474.3)(=172)(049)
Apie asmenį:
Kačanauskas, Aleksandras, 1882-1959
Fromas-Gužutis, Aleksandras, 1822–1900
Katalogo dalis / kolekcija:
1905–1917 m. smulkieji spaudiniai lietuvių kalba
Šifras:
Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas ir b-ka : S 1042243 kopija
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai