Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Binkis, Kazys (1893-1942)
Antraštė:
Antanas Smetona : 1874-1934 : šešių dešimčių metų sukaktuvėms paminėti / parašė Kazys Binkis ; viršelį, inicialus ir papuošimus piešė Petras Rimša
Išleidimo duomenys:
Kaunas : Lietuvos Valstybės prezidento Antano Smetonos 60 metų amžiaus sukaktuvių minėjimo vyriausias komitetas, 1934 (Kaunas : „Spindulio“ b-vės sp.)
Apimtis:
64 p. : ilustr. ; 23 cm
Pastabos:
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2016 02 01
Tiražas 300 000 egz.
UDK:
94(474.5)"1918/1940"(092)
Apie asmenį:
Smetona, Antanas, 1874-1944
Tema:
Prezidentai - Lietuva
Lietuva - Istorija - Lietuvos Respublika, 1918-1940 - Šaltiniai
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A856/934, 3.202362, SC1795
: LK-20/4546
Vilniaus universiteto biblioteka : JR 1675, MŠ 3454, ZT 2736
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 34171
Kauno apskrities viešoji b-ka : A 280937
: D 29610
: S 6907
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji b-ka : L 2590, L 2805
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji b-ka : S 16880
: II-9(T 61)Bi-274
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B 23848
Lietuvos nacionalinis muziejus : R4999
Rokiškio krašto muziejus : RKM 17179
Šiaulių „Aušros” muziejus : 947.45.07/Bi-274
Palangos m. savivaldybės viešoji b-ka : 947.45.07/Bi-274
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji b-ka : 947.45.07/Bi-274
Panevėžio r. savivaldybės viešoji b-ka : 947.45(092) / Bi274
Rokiškio r. savivaldybės viešoji b-ka : 947.45.07/Bi 274
Pakruojo r. savivaldybės J.Paukštelio viešoji b-ka : 947.45/Bi-274
Lietuvos nacionalinio muziejaus : 929A. Smetona/Bi274
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 1102457/1934
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 1102458/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 1102459/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai