Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Ledesma, Diego de (1520–1575) (Ledesma, Jokūbas)
Antraštė:
Trumpas budas pasisakimo, arba Ižpažinimo nůdemiu : drin tu kurie dažnai wartôia tů sakramentu / isz lakiszko ant lietúwiszko pergulditas
Išleidimo duomenys:
Wilniui : [Akademijos sp.?], M.D.XCV [1595]
Apimtis:
[82] p. : sign. ir kustodai, vinj. ; 12° (13 cm)
Pastabos:
Aut. nurodytas: LB-A I, įr. 215
Iš lenkų k. vertė M. Daukša
Got. šriftas
Išleista su: Kathechismas, arba Mokslas kiekwienam krikszczionii priwalvs. Wilniuie, 1595
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 06 17
UDK:
265.6
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos lietuvių kalba, 1547–1861
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A1/595
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-16/4
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4166

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai