Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Įrašas be dalykinės informacijos

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Karys : [laikraštis] / [redaktorius Petras Ruseckas]
Išleidimo duomenys:
Kaunas : Generalinio štabo Literatūros skyrius, 1920-1945, 1991-
Apimtis:
26-37 cm
Pastabos:
Paantr.: [žurnalas], 1928, Nr. 1; Lietuvos karių savaitinis laikraštis : [žurnalas], 1928, Nr. 2-14, 24, 31-[52]; savaitinis kareivių laikraštis : [žurnalas], 1928, Nr. 15/16-19; savaitinis karių laikraštis : [žurnalas], 1928, Nr. 20-23, 25-30; Lietuvos kariuomenės savaitinis laikraštis : [žurnalas], 1929-1940; Lietuvos karių savaitinis laikraštis, 1944, Nr. 1-25; savisaugos dalių savaitraštis, 1941-1944; lietuvių karių laikraštis, 1944, Nr. 1 (lapkr. 24)-1945; Krašto apsaugos departamento mėnesinis žurnalas, 1991, Nr. 1-10; Krašto apsaugos ministerijos mėnesinis žurnalas, 1991, Nr. 11-1997, Nr. 12; Krašto apsaugos ministerijos žurnalas, 1998, Nr. 1-2000, Nr. 22; Lietuvos krašto apsaugos ministerijos žurnalas, 2000, Nr. 23-2001, Nr. 12; mėnesinis žurnalas kariams, 2002, Nr. 1-2007, Nr. 2; nenurodyta, 2007, Nr. 3-2014, Nr. 1; Lietuvos kariuomenės žurnalas, 2014, Nr. 2-
Red.: Periodinių raštų redakcija, 1920, spal. 23 (Nr. 42)-1921, liep. 1 (Nr. 26); Jonas Laurinaitis, 1921, liep. 8 (Nr. 27)-liep 28 (Nr. 30), rugs. 1 (Nr. 35)-rugs. 29 (Nr. 39); Vytautas Steponaitis, 1921, rugpj. 4 (Nr. 31)-rugpj. 25 (Nr. 34); Kazys Kepalas, 1921, spal. 6 (Nr. 40)-1922, rugs. 1 (Nr. 35), 1924, birž. 19/25 (Nr. 25)-liep. 17/23 (Nr. 29); [Petras Tarulis], 1922, vas. 2 (Nr. 5)-rugs. 1 (Nr. 35); [Zigmas Kuzmickis], 1922, rugs. 9 (Nr. 36)-lapkr. 30 (Nr. 48); Petras Ruseckas, 1922, gruod. 13 (Nr. 49)-1924, birž.12/18 (Nr. 24), liep. 24/30 (Nr. 30)-1925, liep. 16/22 (Nr. 29), rugpj. 20/26 (Nr. 34)-lapkr. 5/11 (Nr. 45); Antanas Majus, 1925, liep. 23/29 (Nr. 30)-rugpj. 13/19 (Nr. 33), lapkr. 12/18 (Nr. 46)-1926, vas. 5 (Nr. 5); Juozas Tomkus, 1926, vas. 4/10 (Nr. 6)-birž. 23/29 (Nr. 26); Romualdas Burokas, 1926, liep. 1/5 (Nr. 27)-1927, kovo 9/15 (Nr. 10), liep. 6/12 (Nr. 27)-rugpj. 3/9 (Nr. 31)-1928, rugs. 7/13 (Nr. 9/10); Tadas Šakmanas, 1927, kovo 16/22 (Nr. 11)-birž. 29/liep. 5 (Nr. 26), rugpj. 10/16 (Nr. 32)-rugpj. 31/rugs. 6 (Nr. 35); Stasys Kuizinas, 1928, Nr. 11-28, 33/34-41, 1929, Nr. 22-26, 1932, Nr. 9-31, 1933, Nr. 45-49, 1934, Nr. 32-38; Leonas Gustaitis, 1928, Nr. 29-32; Juozas Balčiūnas, 1928, Nr. 42-1929, Nr. 21, 27-1930, Nr. 34, 36, 38-1932, Nr. 8, 32-1933, Nr. 44, 50-1934, Nr. 31, 39-1935, Nr. 47; 1935 [i.e. 1936], Nr. 13-14, 48-1936, Nr. 11; Simas Urbanavičius, 1935, Nr. 15/16-1937, Nr. 23, 33-47, 1937, Nr. 49-1940, Nr. 24; Petras Jakštas, 1935, Nr. 48-1936, Nr. 11; Juozas Mačys, 1937, Nr. 24-32; nenurodyta, 1919, geg. 22 (Nr. 22)-1920, spal. 18 (Nr. 41), 1922, rugs. 9 (Nr. 36)-lapkr. 30 (Nr. 48), 1930, Nr. 35-37; 1937, Nr. 48; Simas Urbonas, 1939, Nr. 33-1945, Nr. 12/13; Br. Aušrotas (ats. red.), 1945, Nr. 1-Nr. 12/13; Bronius Čekanauskas, 1991, Nr. 1-1993, Nr. 12; Kęstutis Starinskas, 1994, Nr. 1-1998, Nr. 12; Kazys Jonušas (l.e.p. vyr. red.), 2004, Nr. 4-2006, Nr. 3, 2006, Nr. 9-2009, Nr. 10, 2009, Nr. 12; Alina Meilūnaitė-Vaišvilienė, 2009, Nr. 11; Alina Meilūnaitė, 1999, Nr. 1-2004, Nr. 3, 2006, Nr. 4-2006, Nr. 7/8, 2010, Nr. 1-6; Kazys Jonušas, 2010, Nr. 7/8-2012, Nr. 10; Darius Varanavičius, 2012, Nr. 11-
Ta pačia antr. leista Brookline (JAV), 1950, Nr. 1-1991, Nr. 6(1667), ISSN 0022-9199
Leid. tipas: laikraštis, 1920, spal. 18 (Nr. 41(73))-1927, gruod. 20/31 (Nr. 51/52(447/448)); žurnalas, 1928, Nr. 1(449) (saus. 1/5)-
Publikavimo vietos: Berlin, 1944, Nr. 1 (lapkr. 24)-1945, Nr. 5 (saus. 31); Weimar, 1945, Nr. 6/7 (vas. 15/22)-Nr. 12/13 (kovo 29); Vilnius, 1941, Nr. 1 (gruod. 23)-1944, Nr. 25; 1991, Nr. 1-
Leidėjai: G. št. Literatūros skyrius, 1920, spal. 23 (Nr. 42)-1921, liep. 1 (Nr. 26); Kr.A.M. Karo mokslo skyrius, 1921, liep. 8 (Nr. 27)-1923, gruod. 20/31 (Nr. 51/52); Gen. št. Karo mokslo skyrius, 1924, saus. 1/9 (Nr. 1)-vas. 1/6 (Nr. 5); Vyr. št. Karo mokslo skyrius, 1924, vas. 7/13 (Nr. 6)-1926, saus. 14/20 (Nr. 3); Vyr. št. Karo mokslo valdyba, 1926, saus. 21/27 (Nr. 4)-1929, Nr. 13; Vyr. štabo Sp. ir švietimo skyrius, 1929, Nr. 14-1930, Nr. 33, 34, 36, 38-1935, Nr. 3; nenurodyta, 1930, Nr. 35, 37; Kariuomenės štabo Sp. ir švt. skyrius, 1935, Nr. 4-1940, Nr. 24; Savisaugos dalių inspekcija, 1941, Nr. 1-1944, Nr. 25; [Roland Verlag G.m.b.H.], 1945, Nr. 1-5; „Kario“ red. taryba, 1991, Nr. 1-2010, Nr. 6; Lietuvos krašto apsaugos ministerija, 2010, Nr. 7/8-
1946-1990 nebuvo leista
Nuo 2003, [Nr. 1] elektroninės dokumento kopijos versija saugoma Lietuvos elektroninių išteklių archyve. URL: http://www.kam.lt/index.php?ItemId=19475
1940, liep. 13 (Nr. 1)-rugpj. 31 (Nr. 31) iš dalies pakeičia: Karių tiesa
Buvo laikraščio „Lietuviai“ priedu, 1944, Nr. 1 (lapkr. 24)-1945, Nr. 5 (saus. 31)
Atskiru leidiniu išleista „Kario kalendorius 1945 metams“ (Berlin, 1945)
Su įdėtiniu priedu: Kardas, 2012, Nr. 1(1994)-2013, Nr. 12(2016)
Į ištisinę 1992 m. numeraciją įtraukti Brookline leisto "Kario" numeriai
Yra ištisinio numeravimo klaidų
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 12 22
Mėnesinis, 2002-
Dvisavaitinis, 1991-2001
Savaitinis, 1919-1939, Nr. 37, 1941-1945
3 kartus per sav., 1939, Nr. 38-1940
ISSN,ISBN,ISMN:
2029-5669
UDK:
355(474.5)(051)
355.02(474.5)(051)
355.1(474.5)(051)
327(474.5)(051)
Tema:
Nacionalinis saugumas - Lietuva - Periodika
Lietuva - Krašto apsauga - Periodika
Lietuva - Ginkluotosios pajėgos - Periodika
Lietuva - Karinė politika - Periodika
Šifras:
Periodikos fondas : Dp2044
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.)
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (Kauno apskr. VB)
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai