Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Nebaigtas įrašas

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Dirva : savaitinis laikraštis = The Field : Lithuanian Weekly / [red. Vincas Jokubynas]
Išleidimo duomenys:
Cleveland'e, Oh. : Lietuvių spaudos bendrija, [1916]-
Pastabos:
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Paantr.: nenurodyta, 1945-1963; iliustruotas tautinės minties lietuvių laikraštis, 1964, saus. 3-1965, bal. 12, 1967, kovo 3-1970, liep. 22; tautinės minties lietuvių laikraštis, 1965, bal. 14-1967, kovo 1, 1970, liep. 24-1996, geg. 14; lietuvių tautinės minties laikraštis, 1996, geg. 21-
Red.: [Juozas Gedminas], 1917; [Kazys Karpius], 1917, lapkritis-1932; [Nadas Rastenis (laikinasis red.)], 1925; K.S. Karpius (Managing editor), 1936, geg. 8 (Nr. 19)-gruod. 24 (Nr. 52); 1937-1939; 1940, saus. 5 (Nr. 1)-vas. 2 (Nr. 5), vas. 16 (Nr. 7)-birž. 14 (Nr. 24); 1941-1948; Vincas Rastenis, 1948-1951; Balys Gaidžiūnas, 1951 (vyr. red. 1959)-1962, kovo 30, 1991, vas. 7-1994, kovo 10; Vyt. Gedgaudas; 1959-1991, saus. 31; J.P. Palukaitis, 1959-1961, lapkr. 1, 1962, bal. 2-1964, lapkr. 4; Jonas Čiuberkis, 1962, bal. 2-1968, rugpj. 30; Aleksas Laikūnas (associate editor), 1973, birž. 1-1975, geg. 23; nenurodytas, 1994, kovo 14-bal. 21; Anicetas Bundonis, 1994, bal. 28-1995, lapkr. 18; nenurodytas, 1995, lapkr. 23-1996, rugs. 10; Jonas Jasaitis, 1996, rugs. 17-
Redakcinė kolegija: P. Bastys, 1958-1966, rugs. 30; E. Čekienė, 1958-1966, rugs. 30; A. Musteikis, 1958; R. Mieželis, 1958-1966, rugs. 30; J.P. Palukaitis, 1958; J. Paplėnas, 1958-1960, rugs. 14; V. Rastenis, 1958-1966, rugs. 30; St. Santvaras, 1958-1966, rugs. 30; J. Čiuberkis, 1962, vas. 9-kovo 30; A. Laikūnas, 1962, bal. 27-1966, rugs. 30
Leidėjai: Ohio Lietuvių spaudos bendrija, 1921-1933, rugpj. 18 (Nr. 33); Ohio Lietuvių spaudos b-vė (Ohio Lietuvių spaudos bendrovė), 1933, rugpj. 25 (Nr. 34)-1940, birž. 14 (Nr. 24); K.S. Karpius, 1941-1948; Vincas Rastenis, 1948-1951; Viltis, Amerikos lietuvių spaudos ir radijo draugija, 1952-
Priedas: Tėviškėlė
Priedas: Dirvos dienrodis-kalendorius 1951 m. : nemokamas priedas "Dirvos" prenumeratoriams
Atspaudas iš: Dirva, 1965 m., Nr. 129-132: Mūsų jaunimas Lietuvos laisvės sutemų laikais / J. Puzinas. - [Tabor Farm, Sodus, Mich. : J.J. Bachunas, 1966]
Su numeruotu vidiniu priedu: Studentų žodis, 1952-1958
Kai kurie numeriai 1949-1968 išleisti dviem dalimis
Yra klaidų numeracijoje
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2018 05 21
Nežinomas, 1916-1917
Savaitinis, 1918-1940, Nr. 24; 1940-1957, 1975, rugpj. 20-
2 kartus per sav., 1958-1959, 1968, rugs. 4-1975, liep. 30
3 kartus per sav., 1960-1968, rugpj. 30
UDK:
325.2(73)(=882)(054)
3(474.5)(054)
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, poligrafiniu būdu spausdinti, 1823–1940
Tema:
Amerikos lietuviai - Laikraščiai
Lietuva - Politika ir valdymas - Laikraščiai
Šifras:
Periodikos fondas : ALp(LK)2637

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai