Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Lietuvių balsas : Latvijos lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo laikraštis / atsakomasis redaktorius Augustinas Vronevskis
Išleidimo duomenys:
Ryga (Rīgā) : [Latvijos lietuvių sąjunga], 1931-1940, 1994-
Pastabos:
Paantr.: visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo savaitraštis, 1931, kovo 13 (Nr. 3)-1933, gruod. 22 (Nr. 16); visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo laikraštis, 1934; visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo dvisavaitinis laikraštis, 1935, saus. 11 (Nr. 1)-1936, gruod. 4 (Nr. 22); Latvijos lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo savaitinis laikraštis, 1936, gruod. 25 (Nr. 23)-[1940, rugpj. 9 (Nr. 30(294))]; Latvijos lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo laikraštis, 1994, birželis/liepa (Nr. 1(295))-
Red. komisija: K. Kairys, J. Mataitis, V. Mockus, P. Ramonas, A. Raulinaitis, Jr. Stabinis, 1936, kovo 27 (Nr. 6)-spal. 9 (Nr. 18); J. Bakanas, K. Kairys, J. Mataitis, V. Mockus, P. Ramonas, Jr. Stabinis, 1936, spal. 23 (Nr. 19), gruod. 4 (Nr. 22)-1937, saus. 22 (Nr. 3); J. Bakanas, K. Kairys, V. Mockus, P. Ramonas, Jr. Stabinis, 1936, lapkr. 6 (Nr. 20)-lapkr. 20 (Nr. 21); J. Bakanas, J. Mataitis, V. Mockus, P. Ramonas, Jr. Stabinis, 1937, saus. 29 (Nr. 4)-1938, kovo 18 (Nr. 11); A. Svičiulis, 1994, birželis/liepa (Nr. 1(295))-1998, liepa/rugpjūtis (Nr. 20(314)); E. Klivs, 1994, birželis/liepa (Nr. 1(295))-2002, sausis/birželis (Nr. 34/35(328/329)); A. Menzinė, 1994, birželis/liepa (Nr. 1(295))-1995, kovas/gegužis (Nr. 6(300)); L. Juozauskaitė, 1994, birželis/liepa (Nr. 1(295))-1996, kovas/balandis (Nr.10(304)); J. Budziniauskienė, 1996, sausis/vasaris (Nr.9(303))-1999, lapkritis/gruodis (Nr. 22(316)); R. Valtenberga, 1997, sausis/birželis (Nr. 13/14(307/308))-2002, sausis/birželis (Nr. 34/35(328/329)); J. Šidlauskienė, 1999, sausis/vasaris (Nr. 23(317))-
Red.: Stepas Grigaliūnas (vyr. red.), 1994, birželis/liepa (Nr. 1(295))-1995, kovas/gegužis (Nr. 6(300)); Jonas Bakanas (red.), 1994, birželis/liepa (Nr. 1(295))-1995, kovas/gegužis (Nr. 6(300)); Jūratė Šidlauskienė (vyr. red.), 1995, birželis/spalis (Nr. 7 (301))-1998, lapkritis/gruodis (Nr. 22(316)); J. Budziniauskienė (vyr.red.), 1999, sausis/vasaris (Nr. 23(317))-
Leidėjas: Latvijos lietuvių sąjunga, 1931, geg. 1 (Nr. 9)-1940, birž. 14 (Nr. 24)
Išleid. duom.: Rīgā ; Vilnius: Latvijos lietuvių bendruomenė, 1994, birželis/liepa (Nr. 1)-
Anksčiau leistas: Rygos balsas, 1924-1931
Anksčiau leistas: Latvijos lietuvis, 1930-1931
Klaidos numeracijoje: 1933 [i.e. 1934], saus. 13 (Nr. 1(47)), saus. 26 (Nr. 2(48)). 1937, gruod. 30 (Nr. 50(162 [i.e. 163]))
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 12 22
Kasmetinis, 2000-2001, 2003-2006
2 kartus per metus, 2002, 2004-2005
1 kartą per 2 mėn., 1998-1999
Ketvirtinis, 1994-1998
Savaitinis, 1931, Nr. 1-25, 1937-1940
Dvisavaitinis, 1931, Nr. 26-27, 1933, Nr. 7-16, 1934-1936
Mėnesinis, 1933, Nr. 1-6
3 kartus per metus, 1932
UDK:
325.2(474.3)(=882)(054)
008(474.3)(=882)(054)
Katalogo dalis / kolekcija:
Serija B. D. 1, Poligrafiniu būdu spausdinti periodiniai leid. lietuvių k.
Tema:
Latvijos lietuviai - Kultūrinis gyvenimas - Laikraščiai
Latvijos lietuviai - Visuomeninis gyvenimas - Laikraščiai
Susiję dokumentai:
Latvijos lietuvis
Rygos balsas
Šifras:
Periodikos fondas : Gp181
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai