Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Tėviškės žiburiai = The lights of homeland : lietuvių savaitraštis
Išleidimo duomenys:
Torontas : Kanados lietuvių katalikų d-ja "Žiburiai", 1949-2020
Pastabos:
Paantr.: lietuvių laikraštis = Lithuanian bi–weekly
Nuo 2020, birželio leidž. tik elektroninė laida
Publikavimo vieta: Mississauga (Ont.) 1961, Nr. 1-2020, Nr. 13
Prieinamas per internetą. URL.: http://www.tevzib.com
Savaitinis
ISSN,ISBN,ISMN:
0040-4063
UDK:
314.151.3-054.72(=172)(054)
3(474.5)(054)
Tema:
Lietuviai emigrantai - Laikraščiai
Lietuva - Politika ir valdymas - Laikraščiai
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp(LKA)2766

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai