Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Eglutė / redaktorius Bernardas Brazdžionis
Išleidimo duomenys:
Boston, Mass. : Lietuvių kultūros institutas, 1950-
Apimtis:
22 cm
Pastabos:
Paantr.: vaikų laikraštėlis, 1960, Nr. 1 (sausis)-1965, Nr. 10 (gruodis); vienintelis lietuviškas vaikų laikraštėlis visame pasaulyje, 1966, Nr. 1 (sausis)-1968, Nr. 10 (gruodis); laikraštėlis vaikams, 1969, sausis-1972, spalis/lapkritis; vienintelis lietuviškas laikraštėlis vaikams išeivijoje, 1973, sausis-1990, gruodis; mėnesinis lietuviškas laikraštėlis vaikams išeivijoje, 1991, sausis-1994, gruodis; mėnesinis lietuviškas laikraštėlis vaikams užsienyje, vol. 46, Nr. 1 (1995, sausis)-
Red.: Bernardas Brazdžionis, vol. 1, Nr. 1 (1950, sausis)-vol. 1. Nr. 10 (gruodis); Pranas Naujokaitis, vol. 2, Nr. 1 (1951, sausis)-vol. 6, Nr. 10 (1955, gruodis); Stepas Zobarskas, vol. 7, Nr. 1 (1956, sausis)-vol. 8, Nr. 10 (1957, gruodis); redaktorius nenurodytas, vol. 8, Nr. 2 (1957, vasaris)-Nr. 4 (balandis); Antanas Šerkšnas, vol. 8, Nr. 5 (1957, gegužė)-vol. 9, Nr. 10 (1958, gruodis); Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys, vol. 10, Nr. 1 (sausis, 1959)-1976, gruodis; Ona Mikailaitė, 1977, sausis-1992, gruodis; Nijolė Nausėdienė, 1993, sausis-vol. 46, Nr. 7 (1995, rugsėjis); redaktorius nenurodytas, vol. 46, Nr. 8 (1995, spalis); Regina Kučienė, vol. 46, Nr. 9 (1995, lapkritis)-
Išleid. vietos: Boston, Mass., vol. 1, Nr. 1 (1950, sausis)-vol. 1, Nr. 10 (gruodis); Brockton, Mass., vol. 2. Nr. 1 (1951, sausis)-vol. 9, Nr. 10 (1958, gruodis); Putnam, Conn., vol. 10, Nr. 1 (1959, sausis)-1992, gruodis; Lockport, Ill., 1993, sausis-
Leidėjai: Lietuvių kultūros institutas, vol. 1, Nr. 1 (1950, sausis)-1968, Nr. 10 (gruodis); Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys, 1969, sausis-1992, gruodis; JAV LB švietimo taryba, 1993, sausis-
Matmenys: 23 cm, 1951-1960; 24 cm, 1961-1967, 25 cm, 1968-2000
Numeracijoje yra klaidų: vol. 47, Nr. 9 (1995, lapkritis) [i.e. vol. 46, Nr. 9 (1995, lapkritis)]
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 06 17
Mėnesinis
10 leid. per metus, 1950-2000
ISSN,ISBN,ISMN:
1078-411X
UDK:
888.2(73)-93(051)
Tema:
Vaikų literatūra, lietuvių - Jungtinės Valstijos - Periodika
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp(LKA)1785

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai