Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Į laisvę : žurnalas / Lietuvių frontas
Išleidimo duomenys:
[Kaunas] : [Lietuvių frontas], 1943-1944, 1948, 1953-2008
Apimtis:
22 cm
Pastabos:
Paantr.: Lietuvių fronto bičiulių trimėnesinis politikos žurnalas, Nr. 18 (1959)-Nr. 25 (1961); Lietuvių fronto bičiulių politikos žurnalas, Nr. 39 (1967)-Nr. 47/48 (1969/1970); politikos žurnalas, Nr. 49 (1970)-Nr. 62 (1974), Nr. 72 (1978)-Nr. 95 (1985); rezistencinės minties ir politikos žurnalas, Nr. 96 (1986)-Nr. 113 (1992), 1994, Nr. 119, 1995, Nr. 121; rezistencinės minties ir kultūros žurnalas, Nr. 114 (1992)-Nr. 130 (1999); nenurodyta, 1948, Nr. 1-3, Nr. 1 (1953)-Nr. 16/17 (1958), Nr. 26 (1961)-Nr. 37/38 (1965), Nr. 63/64 (1975)-Nr. 71 (1977), Nr. 131 (2000)-Nr. 161/162 (2008)
Red.: Juozas Brazaitis, Nr. 1 (1953)-Nr. 16/17 (1958); nenurodyta, Nr. 18 (1959); Vytautas Vardys, Nr. 19 (1959)-Nr. 24 (1961); Stasys Daunys, Nr. 25 (1961)-Nr. 33 (1963); Antanas Mažiulis, Nr. 34 (1964)-Nr. 36 (1964); Antanas Klimas, Nr. 34 (1964)-Nr. 37/38 (1965); Antanas Musteikis, Nr. 34 (1964)-Nr. 37/38 (1965); Kęstutis Kudžma, Nr. 37/38 (1965); Leonardas Valiukas, Nr. 39 (1967)-Nr. 47/48 (1969/1970), Nr. 60 (1974)-Nr. 62 (1974); Juozas Kojelis, Nr. 49 (1970)-Nr. 59 (1973), Nr. 65 (1975), Nr. 72 (1978)-Nr. 80 (1980); Anatolijus Kairys, Nr. 60 (1974)-Nr. 62 (1974); Vytautas Volertas, Nr. 60 (1974)-Nr. 62 (1974); Kajetonas Čeginskas, Nr. 63/64 (1975); Alė Rūta Arbienė, Nr. 65 (1975); Bernardas Brazdžionis, Nr. 65 (1975); Vytautas Vaitiekūnas, Nr. 66 (1976)-Nr. 71 (1977); Vacys Rociūnas, Nr. 81 (1981)-Nr. 95 (1985); Juozas Baužys, Nr. 96 (1986)-Nr. 130 (1999); Aldona Žemaitytė-Petrauskienė, Nr. 131 (2000)-Nr. 147 (2004); Vidmantas Vitkauskas, Nr. 148 (2005)-Nr. 161/162 (2008)
Red. kol.: Juozas Kazickas, Nr. 1 (1953)-Nr. 16/17 (1958); Antanas Musteikis, Nr. 1 (1953)-Nr. 16/17 (1958); Leonardas Žitkevičius, Nr. 1 (1953)-Nr. 3 (1954); Petras Bagdonas, Juozas Baužys, Aloyzas Baronas, Vladas Būtėnas, Vincas Rygertas, Nr. 26 (1961)-Nr. 33 (1963)
Red. talkininkai: Kazys Ambrozaitis, Nr. 107 (1989/1990)-Nr. 130 (1999); Česlovas Grincevičius, Nr. 96 (1986)-Nr. 118 (1994); Paulius Jurkus, Nr. 114 (1992)-Nr. 130 (1999); Valdemaras Katkus, Nr. 115 (1993)-Nr. 118 (1994); Adolfas Markelis, Nr. 96 (1986)-Nr. 103 (1988); Vidmantas Valiušaitis, Nr. 114 (1992)-Nr. 130 (1999)
Tęsia laikraščio „Į laisvę“, leisto Kaune 1941-1942, tradicijas
Publikavimo vietos: Brooklyn, Nr. 1 (1953)-Nr. 16/17 (1958), Nr. 37/38 (1965), Nr. 63/64 (1975)-Nr. 71 (1977); Chicago, Nr. 18 (1959), Nr. 25 (1961)-Nr. 33 (1963), Nr. 96 (1986)-Nr. 99 (1987); Milwaukee, Nr. 19 (1959)-Nr. 23 (1960); Shorewood, Nr. 24 (1961); Boston, Nr. 34 (1964)-Nr. 36 (1964); Los Angeles, Nr. 39 (1967)-Nr. 62 (1974); Santa Monika, Nr. 72 (1978)-Nr. 80 (1980); Independence, Nr. 81 (1981)-Nr. 95 (1985); Orland Park, Nr. 100 (1987)-Nr. 130 (1999); Vilnius, Nr. 131 (2000)-Nr. 161/162 (2008)
Leidėjai: L[ietuvių] F[rontas], 1948; Lietuvių fronto bičiuliai, Nr. 1 (1953)-Nr. 113 (1992); Lietuviškų studijų centras, Nr. 114 (1992)-Nr. 136 (2002); „Į laisvę“ fondo Lietuvos filialas : Lietuviškų studijų centras, Nr. 137 (2002)-Nr. 148 (2005); Lietuviškų studijų centras, Nr. 149 (2005)-Nr. 161/162 (2008)
Išleista ne spaustuviniu būdu, 1948, Nr. 1
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 03 18
3 kartus per metus, 1980-2008
Įvairaus dažnumo, 1943-1944, 1948, 1953-1979
ISSN,ISBN,ISMN:
1648-2506
UDK:
3(474.5)(051)
008(474.5)(051)
325.2(73)(=882)(051)
Šifras:
Lituanikos archyvas : ALp(LKA)3082
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.)
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (Kauno apskr. VB)
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai