Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Lietuvos žinios : politikos, visuomenės ir literatūros laikraštis / redaktorius ir leidėjas J. Vileišis
Išleidimo duomenys:
Vilnius : J. Vileišis, 1909-1915, 1922-1940, 1990-1994, 1996-2019
Pastabos:
Paantr.: politikos, visuomenės ir literatūros laikraštis su priedu „Aušrine“, 1910, rugs. 15 (28) (Nr. 73)-1911, saus. 6 (19) (Nr. 2); politikos, visuomenės ir literaturos laikraštis su „Aušrinės“ priedu, 1911, saus. 8 (21) (Nr. 3)-birž. 2 (15) (Nr. 62); politikos, visuomenės ir literaturos laikraštis, 1911, birž. 4 (17) (Nr. 63)-1913; politikos, visuomenės ir literatūros dienraštis, 1914, saus. 1 (14) (Nr. 1)-liep. 25 (rugpj. 7) (Nr. 162), spal. 15 (Nr. 166)-1915, rugs. 5 (18) (Nr. 90); politikos, visuomenės ir literatūros laikraštis, 1914, rugs. 8 (Nr. 163)-spal. 12 (Nr. 165); politikos, mokslo, visuomenės ir literatūros dienraštis, 1922, vas. 16 (Nr. 1)-1926, spal. 23 (Nr. 244); 1927, kovo 11 (Nr. 56)-kovo 24 (Nr. 67); šiandie pirmojo Pasaulio lietuvių kongreso numeris, 1935, rugpj. 10 (Nr. 181); nepaprasta laida, 1938, rugs. 24 (Nr. 217), rugs. 25 (Nr. 218), rugs. 28 (Nr. 222); 1939, bal. 8 (Nr. 79a); speciali laida, 1939, rugpj. 27 (Nr. 193a), rugs. 2, 16 val., rugs. 3, 11 val., rugs. 8, 10 val., rugs. 10, 10 val.; 1940, bal. 9, 16 val.; 6000-nis Nr., 1939, birž. 17 (Nr. 135); politikos, visuomenės, kultūros laikraštis, 1990, sausis (Nr. 1)-liepa (Nr. 10); LSDP tarybos savaitraštis, 1990, rugpjūtis (Nr. 11)-lapkr. 29/gruod. 5 (Nr. 22); politikos, visuomenės, kultūros savaitraštis, 1990, gruod. 6/12 (Nr. 23)-1991, rugpj. 1/7 (Nr. 29), 1991, rugs. 26/spal. 2 (Nr. 37)-gruod. 25 (Nr. 50); socialdemokratinis politikos, visuomenės, kultūros savaitraštis, 1991, rugpj. 8/14 (Nr. 30)-rugs. 19/25 (Nr. 36); politikos, visuomenės, kultūros laikraštis, 1992, saus. 1/6 (Nr. 1)-1993, spal. 30/lapkr. 5 (Nr. 44/45); politikos, ekonomikos, kultūros savaitraštis visuomenei, 1993, lapkr. 12 (Nr. 46)-1994, liep. 29 (Nr. 30); nacionalinis laikraštis, 1996, spal. 11/18 (Nr. 1)-2000, saus. 20 (Nr. 15); nacionalinis dienraštis, 2000, saus. 21 (Nr. 16)-gruod. 4 (Nr. 284); visuomenės laikraštis, 2003, spal. 23 (Nr. 248)-2004, birž. 30 (Nr. 149); tai, kas rūpi Lietuvai, 2004, liep. 1 (Nr. 150)-2007, birž. 14 (Nr. 134); nenurodyta, 2001, saus. 3 (Nr. 1)-2003, spal. 22 (Nr. 247), 2007, birž. 15 (Nr. 135)-2019, bal. 30 (Nr. 66)
Red.: J. Vileišis (ats. red.), 1909, lapkr. 11 (24) (Nr. 46)-1910, saus. 13 (26) (Nr. 4); [Kazys Grinius], 1909, gruodis-1910, lapkritis; 1922-1924, gegužė; [Gabrielė Petkevičaitė-Bitė], 1909, gruodis-1913; Antanas Sugintas [red. narys], 1910; (red.), 1925, spal. 22 (Nr. 237)-gruod. 13 (Nr. 281); S. Mošinskaitė (ats. red.), 1910, saus. 16 (Nr. 5)-1913, birž. 29 (liep. 12) (Nr. 76); [Mykolas Sleževičius], 1910, lapkritis-1912; [Jonas Kirlys (red. narys)], 1911-1914; [Petras Ruseckas (red. narys)], 1912-1913; 1922-1924; J. Žymantienė (J. Žymontienė) (ats. red.), 1913, liep. 2 (15) (Nr. 77)-1915, rugpj. 9 (22) (Nr. 89); [Mečislovas Markauskas], 1914; [Stasys Naginskas], 1914; [Vincas Vilkaitis], 1914; [Vincas Jonuška], 1914-1915; [Vladas Juodišius], 1914-1915; [Jokūbas Šernas], 1914, sausis-liepa; [Jurgis Šaulys], 1914, liepa-1915; [Peliksas Bugailiškis], 1914, spalis-1915; Felicija Bortkevičienė, (ats. red.), 1915, rugs. 5 (18) (Nr. 90); 1933, rugpj. 12 (Nr. 182)-1936, birž. 4 (Nr. 124); (red.), 1922-1925, spal. 21 (Nr. 236), gruod. 15 (Nr. 282)-1927, rugpj. 20 (Nr. 186), rugpj. 23 (Nr. 188)-1928, gruod. 13 (Nr. 276), gruod. 15 (Nr. 278)-1931, lapkr. 18 (Nr. 263), lapkr. 20 (Nr. 265)-1932, gruod. 7 (Nr. 280), gruod. 10 (Nr. 282)-gruod. 20 (Nr. 290), gruod. 22 (Nr. 292)-1933, vas. 24 (Nr. 45), vas. 27 (Nr. 47)-rugpj. 11 (Nr. 181); [Mikalojus Januškevičius], 1922-1936; [Jonas Kauneckis (kronikos red.)], 1922-1940; Jonas Kardelis, [red. narys], 1923-1927; [fakt. red.], 1928-1936; (red.), 1936, liep. 10 (Nr. 125)-1940, liep. 9 (Nr. 153); [Pranas Vytautas Būdvytis (red. narys)], 1923-1924; [Leonas Vitkauskas (red. narys)], 1924-1925; [Jonas Šimkus (red. narys)], 1924-1940; [Juozas Pronskus], 1925-1926; 1932-1935; [Pranas Dailidė], 1926; [Jonas Strimaitis], 1929-1930; [Petras Kežinaitis (red. narys)], 1930, rugsėjis-1931, gegužė; [Andrius Valuckas], 1935-1940; [Balys Dundulis], 1936-1940; Antanas Rūkas, 1940, liep. 10 (Nr. 154)-rugpj. 1 (Nr. 173); Gintautas Iešmantas, 1990, sausis (Nr. 1)-birželis/liepa (Nr. 8); Mečislovas Šaltenis, 1990, liepa (Nr. 10)-1991, geg. 29 (Nr. 20); A. Abromaitis, 1991, liep. 4 (Nr. 25)-1993, vas. 19/25 (Nr. 8); Vytenis Andriukaitis, 1993, kovo19/26 (Nr. 10), 1993, geg. 14/20 (Nr. 17)-spal. 30/lapkr. 5 (Nr. 44/45); Audrius Rudys, 1993, lapkr. 12 (Nr. 46)-1994, liep. 29 (Nr. 30); Saulius Stoma, 1996, spal. 11/18 (Nr. 1)-1997, geg. 30/birž. 5 (Nr. 22); Algimantas Žukas (l.e. red. p.), 1997, birž. 6/12 (Nr. 23)-1998, saus. 9 (Nr. 2); Vidas Rachlevičius, 1998, saus. 13 (Nr. 3)-gruod. 18 (Nr. 150); Anatolijus Jakimovas (l.e. red. p.), 1998, gruod. 19 (Nr. 160)-1999, kovo 5 (Nr. 52); Vilma Bartuškaitė, 1999, kovo 6 (Nr. 53)-2000, kovo 7 (Nr. 55); Rytas Staselis, 2000, kovo 8 (Nr. 56)-2002, liep. 1 (Nr. 150); Inga Liutkevičienė, 2002, liep. 2 (Nr. 151)-rugs. 10 (Nr. 209); Valė Čeplevičiūtė, 2002, rugs. 20 (Nr. 218)-2007, bal. 13 (Nr. 83); Valdas Vasiliauskas, 2007, bal. 14 (Nr. 84)-2012, birž. 12 (Nr. 135); Birutė Papartienė, 2012, birž. 13 (Nr. 136)-rugs. 24 (Nr. 218); R. Terleckas, 2012, rugs. 25 (Nr. 219)-2019, bal. 30 (Nr. 66)
Red. komitetas: [Felicija Bortkevičienė, Andrius Bulota, Mykolas Sleževičius, Jonas Vileišis], 1909-1915
Publikavimo vietos: Kaunas, 1922-1940; Vilnius, 1990-2019
Leidėjai: F. Bortkevičienė, 1909, lapkr. 11 (24) (Nr. 46)-1915, rugs. 5 (18) (Nr. 90); J. Strimaitis, 1922, vas. 16 (Nr. 1)-kovo 11 (Nr. 11); akc. b-vė „Atžala“, 1922, kovo. 12 (Nr. 12)-1924, bal. 2 (Nr. 77); akc. b-vė „Varpas“, 1924, bal. 3 (Nr. 78)-1927, spal. 4 (Nr. 223), spal. 6 (Nr. 225)-1928, gruod. 13 (Nr. 276), gruod. 15 (Nr. 278)-1931, rugs. 21 (Nr. 213), rugs. 23 (Nr. 215)-lapkr. 18 (Nr. 263), lapkr. 20 (Nr. 265)-1932, gruod. 7 (Nr. 280), gruod. 10 (Nr. 282)-gruod. 20 (Nr. 290), gruod. 22 (Nr. 292)-1933, vas. 24 (Nr. 45), vas. 27 (Nr. 47)-1940, rugpj. 1 (Nr. 173); Lietuvos socialdemokratų partija : Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos Laikinoji valdyba, 1990, sausis (Nr. 1)-spalis (Nr. 16); LSDP taryba, 1990, spal. 25/31 (Nr. 17)-1993, spal. 30/lapkr. 5 (Nr. 44/45); Lietuvos žinios, 1993, lapkr. 12 (Nr. 46)-2019, bal. 30 (Nr. 66)
1927, gruod. 24; 1928, bal. 23-geg. 16 vietoje „Lietuvos žinių“ išėjo „Mūsų Vilniaus žinios“
1928, bal. 17 vietoje „Lietuvos žinių“ išėjo „Mūsų žodis“
1936, birž. 23-liep. 9 vietoje „Lietuvos žinių“ išėjo „Žinios“
Yra daug klaidų numeracijoje
Su met. turinio r-klėmis, 1909-1914
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 07 01
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2020 04 16
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2020 06 05
Kasdieninis, 1914, Nr. 1-162; 1922, Nr. 3-1928, Nr. 86; 1928, Nr. 107-1936, Nr. 124; 1936, Nr. 125-1940, 1999-2019
Įvairaus dažnumo, 1990-1998
Įvairaus dažnumo, 1914, Nr. 163, 1915, Nr. 90, 1922, Nr. 1, 2
3 kartus per sav., 1911-1913, 1914, Nr. 164-1915, Nr. 89
2 kartus per sav., 1909-1910
ISSN,ISBN,ISMN:
1822-1637
UDK:
3(474.5)(054)
Katalogo dalis / kolekcija:
Serija B. D. 1, Poligrafiniu būdu spausdinti periodiniai leid. lietuvių k.
Tema:
Lietuva - Politika ir valdymas - Laikraščiai
Šifras:
Periodikos fondas : Fp3
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.)
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (Kauno apskr. VB)
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai