Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Daukantas, Simonas (1793-1864)
Antraštė:
Žemaičių pasakos / Simanas Daukantas ; paruošė M. Untulis ; redagavo Babrauskas ; iliustracijos K. Šimonio
Išleidimo duomenys:
Kaunas : LTSR valstybinė leidykla, 1941 (Kaunas : Žaibas)
Apimtis:
207 p. : iliustr. ; 19 cm
Pastabos:
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2016 02 01
Turinys: Jėga ir pasalumas ; Kaip žmogus liko už visus žvėris stipresnis ; Žvėrių pasaka ; Eželis Striubausėlis ; Apie šunies ir vilko sugyvenimą ; Apie jaunikaitį, bažnyčioje nakvinamą ; Žmogus, karaliui tris laimes pardavęs ; Aš pats ; Apie katiną muzikantą, vištą dedeklę ir apie lapę grobeklę ; Liūto, zuikio, balandžio, špoko, skruzdės ir karalaičio pasaka ; Trakymas ir Žvainakėlis ; Sutaukščiok! ; Dievo žodžiu lįsk į terbą!. ; Laimingas iš nelaimės ; Našlaičių pasaka, arba Pavydas šimtais nuodėmių gimdo ; Žiūronas, lėktuvas ir skausmą tildantieji vaistai ; Apie Jonelį ir jo Geltelį, apie Kaulo Bobą ir jos septynias panas ; Žirnis, Šunlupys ir Girtuoklis ; Senų dienų pasaka ; Nerūpestingas vienuolynas, arba Gudrus gudresnį pereina ; Plikšas ir Godulys ; Maloni būtų šeimyna, bet gaila varškės… ; Kas melagis, tas ir vagis ; Eželis Paukštainėlis ; Nebūk išvipęs – nebūsi išstipęs ; Aspiš… ; Bepigu būtų, kad taip būtų
Tiražas 5000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
3 rb
UDK:
888.2-34
398.21(474.5)
Tema:
Liaudies pasakos, lietuvių (žemaičių)
Šifras:
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 7615/1941
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 22890/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 757241/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai