Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Karys : pasaulio lietuvių karių žurnalas / redaguoja ir leidžia: Simas Urbonas (vyr. redaktorius), St. Butkus, Aug. Astrauskas
Išleidimo duomenys:
Great Neck : S. Urbonas, 1950-1991
Apimtis:
39 cm
Pastabos:
Red.: S. Urbonas (vyr. red.), B. Aušrotas, S. Butkus, Nr. 4/5 (1951)-1952, Nr. 4; D. Penikas, B. Aušrotas, S. Urbonas, 1952, Nr. 5-1953, Nr. 3; D. Penikas … [et al.], 1953 Nr. 4-1953, Nr. 12; Zigmas Raulinaitis, 1954, Nr. 2-1982, Nr. 4; Vladas Šakalys, 1982, Nr. 5; Zigmas Raulinaitis, 1982, Nr. 6-1985, Nr. 1; Balys Raugas, 1985, Nr. 2-1991, Nr. 6
Red. štabas: Simas Urbonas (vyr. red.), Stasys Butkus (red.), Zigmas Raulinaitis (red.), 1954, Nr. 1
Red. kol.: Kazys Ališauskas, Kostas Jurgėla, Juozas Vėbra, 1954, Nr. 1-1954, Nr. 11
Red. komis.: Stasys Butkus, Kazys Kepalas, Juozas Valakas, 1954, Nr. 2-1954, Nr. 9; Stasys Butkus, Kazys Kepalas, 1954, Nr. 10-1954, Nr. 11
Paantr.: pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas, 1950, Nr. 2-1953, Nr. 12; pasaulio lietuvių karių-veteranų mėnesinis žurnalas, 1954, Nr. 1-1991, Nr. 6
Išleid. vieta: Brooklyn, N.Y., 1952, Nr. 4-1991, Nr. 6
Leidėjai: leidykla "Karys", 1951, Nr. 4/5-1957, Nr. 10; L[ietuvių] V[eteranų] S[ąjunga] Ramovė New Yorko skyrius, 1958, Nr. 1-1979, Nr. 10; L[ietuvių] K[arių] V[eteranų] S[ąjunga] Ramovė N.Y. skyrius, 1980, Nr. 1-1985, Nr. 6; L[ietuvių] K[arių] V[eteranų] S[ąjunga] Ramovė, 1985, Nr. 7-1991, Nr. 6
Matmenys: 30 cm, Nr. 9 (1951)-1953, Nr. 12; 28 cm, 1954, Nr.1-1991, Nr. 6
1956-1991 leista įdėtinis nenumeruotas Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje priedas: Tremties trimitas / redaguoja Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje Laikin. centro vald. prezidiumas, 1956-1958; red. V.A. Mantautas, 1959-1960; P. Petrušaitis, 1962-1973, Nr. 5; S. Kaunelienė, 1973, Nr. 6-1991, Nr. 4
Vietoj "Tremties trimito" 1991 leista įdėtinis nenumeruotas Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje priedas: Išeivijos trimitas / red. S. Kaunelienė, 1991, Nr. 5-1991, Nr. 6
1958-1973 leista įdėtinis nenumeruotas priedas: Šaulė tremtyje / red. K. Kodatienė, 1958-1961; K. Kodatienė ir E. Petrauskaitė, 1963-1964; E. Petrauskaitė, 1965-1969, Nr. 7; K. Kodatienė, 1969, Nr. 9-1970, Nr. 7; S. Kaunelienė, 1970, Nr. 9-1973, Nr. 5
Išleista reklaminis leidinėlis: Kario kvieslys: vienkartinis "Kario" žurnalo leidinys / [spaudai paruošė Jonas Rūtenis]. Brooklyn, 1964. [8] p.
Nuo 1950, Nr. 2 tęsia 1919-1945 m. leistų žurn. "Kariškių žodis" ir "Karys" ištisinę numeraciją
Klaida ištisinėje numeracijoje: 1991, Nr. 4(1665) [i.e. Nr. 4(1666)]
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 05 04
1 kartą per 2 mėn., 1990-1991
Mėnesinis, 1950-1989
ISSN,ISBN,ISMN:
0022-9199
UDK:
355(=882)(051)
325.2(=882)(051)
Tema:
Lietuviai emigrantai - Periodika
Karyba ir karo mokslas - Periodika
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp(LKA)1756
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai