Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Draugas. Mokslas, menas, literatūra
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : [Lietuvių katalikų spaudos draugija], 1949-
Pastabos:
Antr. variantai: Literatūra, menas, mokslas, 1998, lapkr. 7 (Nr. 158(40))-2004, saus. 10 (Nr. 6(2)); Menas, literatūra, mokslas, 2004, saus. 17 (Nr. 11(3))-2005, rugs. 24 (Nr. 186(35)); Priedas: menas, literatūra, mokslas, 2005, spal. 1 Nr. 191(36))-2007, kovo 31 (Nr. 64(13)); Kultūra: menas, literatūra, mokslas, 2007, bal. 7 (Nr. 69(13)[i.e. 14])-
Paantr.: Antroji dalis, 1963-1998, lapkr. 7 (Nr. 158(40)); Draugas – šeštadieninis priedas, 1998, lapkr. 14 (Nr. 159(41))-2004, saus. 10 (Nr. 6(2)); Draugo šeštadieninis priedas, 2004, saus. 17 (Nr. 11(3))-
Redaktoriai priede nenurodyti, jie paimti iš knygos „Draugui“– 100
Red.: Juozas Prunskis, 1949-1960; Kazys Bradūnas, 1961-1980; Aušrelė Liulevičienė, 1981-1999; Danutė Bindokienė, 2000-2001, 2003-2006; Kęstutis Trimakas, 2002, 2007; Aldona Žemaitytė, 2007, lapkr. 10 (Nr. 220(39))-2009, bal. 25 (Nr. 78(17)); Renata Šerelytė, 2009, geg. 2 (Nr. 83(18))-
Nuo 1949 liep. 27 iki rugs. 24 buvo dienraščio skyriumi
Leidėjas nurodytas leidinio pirmojoje dalyje
Dienraščio „Draugas“ šeštadieninis priedas
Nurodyta tik dienraščio numeracija, 1949-1964
Gretutinė numeracija, 1965, saus. 2 (Nr. 1(1))-
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 03 14
Savaitinis
UDK:
001(054)
7(054)
82(054)
325.2(=882)(054)
Tema:
Mokslas - Laikraščiai
Menas - Laikraščiai
Literatūra - Laikraščiai
Lietuviai emigrantai - Laikraščiai
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp(LKA)2164

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai