Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Nepriklausoma Lietuva / [redaktorius Viktoras Dagilis]
Išleidimo duomenys:
Toronto : Kanados lietuvių taryba, 1941-2001
Pastabos:
Paantr.: Kanados lietuvių kultūrinio gyvenimo žurnalas, t. 1, Nr. 3 (1942, balandis/gegužė)-Nr. 65/66 (1947, spalis/lapkritis); lietuvių savaitraštis, 1979, [spal. 3 (Nr. 41)]-1990, gruod. 18 (Nr. 51/52); dvisavaitinis lietuvių laikraštis, 1991, saus. 9 (Nr. 1)-2001, gruod. 10 (Nr. 24/25)
Metrikos paantr.: Kanados lietuvių laikraštis, 1947, gruod. 20 (Nr. 1(67))-1950, spal. 5 (Nr. 39(182))
Redaktoriai ne visada nurodyti leidinyje
Red.: Marija Aukštaitė (red.), Jonas Yla (red. padėjėjas), t. 1, Nr. 1 (1942, vasaris)-t. 2, Nr. 12/13 (1943, vasaris/kovas); Marija Aukštaitė (vyr. red.), Algirdas Navikevičius (red.), Jonas Yla (red. padėjėjas), t. 2, Nr. 14 (1943, balandis)-t. 2, Nr. 16 (1943, birželis); Marija Aukštaitė (vyr. red.), Algirdas Navikevičius (red.), t. 2, Nr. 17 (1943, liepa); Jonas Yla (red.), Nr. 18/19 (1943, rugpjūtis/rugsėjis)-Nr. 46/47 (1946, kovas/balandis); [Marija Arlauskaitė], Nr.48/49 (1946, gegužė/birželis)-Nr. 65/66 (1947, spalis/lapkritis); [Leonas Girinis], 1947, gruod. 20 (Nr. 1(67))-1948, lapkr. 19 (Nr. 21(87)); Pr. Rudinskas, 1948, lapkr. 26 (Nr. 22(88))-1949, saus. 7 (Nr. 1(93)); Jonas Kardelis, 1949, saus. 14 (Nr. 2 (94))-1968, lapkr. 20 (Nr. 46(1122)); Henrikas Nagys (vyr. red.), Vacys Žižys (vyr. red. pav.), 1968, lapkr. 27 (Nr. 47(1123))-1969, rugs. 24 (Nr. 36(1166)); Henrikas Nagys (vyr. red.), 1969, spal. 1 (Nr. 40(1167))-1970, liep. 1 (Nr. 26(1205)); R.E. Maziliauskas, 1970, liep. 15 (Nr. 1206)-1972, kovo 22 (Nr. 1289); J. Petrėnas, 1972, geg. 31 (Nr. 1299)-1973, birž. 6 (Nr. 23(2049)); Pranas Paukštaitis, 1973, birž. 13 (Nr. 24(2050))-1979, [liep. 11 (Nr. 28/30)]; Birutė Nagienė, 1979, [spal. 2 (Nr. 41)]-2001, gruod. 10 (Nr. 24/25)
Redakcinis kolektyvas: J. Viliušis, E. Kardelienė, L. Girinis-Norvaiša, J. Šiaučiulis, J. Gedvila, P. Klezas, 1972, kovo 29 (Nr. 1290)-geg. 24 (Nr. 1298)
Leidinio tipas: žurnalas, vol. 1, no. 1 (1941, vasaris)-Nr. 65/66 (1947, spalis/lapkritis); laikraštis, 1947, gruod. 20 (Nr. 1(67))-2001, gruod. 10 (Nr. 24/25)
Publikavimo vieta: Montreal, t. 1, Nr. 1 (1942, vasaris)-2001, gruod. 10 (Nr. 24/25)
Leidėjas: Kanados lietuvių centro taryba, 1947, gruod. 20 (Nr. 1(67))-1959, vas. 4 (Nr. 6(620)); Kanados lietuvių centro taryba ir spaudos bendrovė „Nepriklausoma Lietuva“, 1959, vas. 11 (Nr. 7(621))-1968, lapkr. 20 (Nr. 46(1122)); spaudos b-vė „Nepriklausoma Lietuva“, 1968, lapkr. 27 (Nr. 47(1123))-2001, gruod. 10 (Nr. 24/25)
Išleista ne spaustuviniu būdu, 1941-Nr. 65/66 (1947, spalis/lapkritis)
1974, bal. 4 (Nr. 14(2040)) su specialiu priedu „Daugiakultūrė Kanados vyriausybės politika“
Daug numeravimo klaidų
Nuo 1970, liep. 15 (Nr. 1206) iki 1972, gruod. 20 (Nr. 2026) nėra metinės numeracijos
1976-2001 nėra ištisinės numeracijos
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 10 15
Dvisavaitinis, 1991-2001
Savaitinis, 1948, lapkr. 26 (Nr.22(88))-1990, gruod. 18 (Nr. 51/52)
Įvairaus dažnumo, 1947, gruod. 20 (Nr. 1(67))-1948, lapkr. 19 (Nr. 21(87))
Mėnesinis, 1941-1948
ISSN,ISBN,ISMN:
0047-9357
UDK:
325.2(71)(=882)(054)
3(474.5)(054)
008(474.5)(054)
Tema:
Lietuviai emigrantai - Kanada - Laikraščiai
Lietuva - Politika ir valdymas - Laikraščiai
Lietuva - Kultūra - Laikraščiai
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : ALp(LKA)2828

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai